gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 265

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 23.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0020 статус: Възложена

"Провеждане на обучение по SLA - Service Level Agreement"

Краен срок за подаване на оферти: 22.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.07.2019 11:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 1877993248433697033

2019-07-08 17:20:17

Покана

Покана.pdf (9.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7282287469738905207

2019-07-08 17:20:17

Образец

Образец.docx (181.2KB)

Номер на удостоверението за време: 465073159474727764

2019-07-08 17:20:18

Проект на договор

Проект на договор.doc (298.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7987921893169767747

2019-07-08 17:20:18

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (78.0KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 2766706905041543195

2019-07-08 17:20:18

Протокол

Протокол .pdf (874.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4242074440861572459

2019-07-24 11:21:53

Доклад

Доклад.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 9113583348156632788

2019-07-24 11:21:54

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (665.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1818131187625244035

2019-07-24 11:21:54

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (548.1KB)

Номер на удостоверението за време: 2851484797953733062

2019-08-26 10:44:32

Договор

Договор.pdf (17.3MB)

Номер на удостоверението за време: 1426118626322579877

2019-08-26 10:44:33

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор.pdf (764.3KB)

Номер на удостоверението за време: 8446444537958614705

2020-01-23 15:39:41