gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 270

Дата на публикуване: 23.07.2019

Последна промяна: 19.08.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0023 статус: Прекратена

„Проектиране и упражняване на авторски надзор за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на Дом 3, Квартал Бояна“

Краен срок за подаване на оферти: 13.08.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 14.08.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (123.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8422475573327171758

2019-07-23 16:51:38

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (301.1KB)

Номер на удостоверението за време: 6819805402368959195

2019-07-23 16:51:39

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (79.2KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 93480277779798963

2019-07-23 16:51:39

Проект на договор

Проект на договор.doc (170.5KB)

Номер на удостоверението за време: 286421338439256339

2019-07-23 16:51:39

Решение за прекратяване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата.pdf (514.7KB)

Номер на удостоверението за време: 6558527543791432045

2019-08-06 12:25:20