gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 273

Дата на публикуване: 15.08.2019

Последна промяна: 10.10.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9091468 статус: Отворена

"Основен ремонт на водопроводна инсталация на административната сграда на ДАЕУ - ул."Генерал Й.В. Гурко"№6"

Краен срок за подаване на оферти: 03.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 04.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Строителство

Документи

Обява

Обява.pdf (6.9MB)

Номер на удостоверението за време: 3770533365244958214

2019-08-15 15:36:24

Информация

Информация.pdf (128.2KB)

Номер на удостоверението за време: 255066882872094218

2019-08-15 15:36:24

Приложения към обявата

Приложения към обявата.doc (295.9KB)

Номер на удостоверението за време: 764974392879625447

2019-08-15 15:36:24

Проект на Договор

Проект на Договор.docx (39.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7237604254444520299

2019-08-15 15:36:24

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (30.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1929383411670646942

2019-08-15 15:36:25

Информация за удължаване на срока

Информация за удължаване на срока.pdf (73.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6690569483077942591

2019-08-30 11:15:00

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (973.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2705538676190332627

2019-09-17 16:06:51

Договор

Договор.pdf (15.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7643997035497980971

2019-10-10 14:50:21