gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 274

Дата на публикуване: 15.08.2019

Последна промяна: 22.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0026 статус: Възложена

„Провеждане на обучения в областта на информационната сигурност“

Краен срок за подаване на оферти: 22.08.2019 12:00
Дата на отваряне на оферти: 22.08.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Покана за участие

Покана за участие.pdf (6.3MB)

Номер на удостоверението за време: 5535361862507824078

2019-08-15 17:10:06

Образци към поканата

Образци към поканата.docx (177.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5914705546514338601

2019-08-15 17:10:07

Проект на договор

Проект на договор.doc (295.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4637777738654664891

2019-08-15 17:10:07

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (82.8KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3186008820308030119

2019-08-15 17:10:07

Протокол

Протокол.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 7609989297257845580

2019-08-26 09:31:43

Доклад

Доклад.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 7463011987410616685

2019-08-26 09:31:44

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (515.8KB)

Номер на удостоверението за време: 8779961392594975197

2019-08-26 09:31:44

Договор

Договор.pdf (11.5MB)

Номер на удостоверението за време: 1561469750776316401

2019-09-20 10:21:49

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (329.6KB)

Номер на удостоверението за време: 2669576549831214484

2019-09-20 10:21:50

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор.pdf (817.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5451814850266074020

2020-01-22 11:07:29