gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 276

Дата на публикуване: 22.08.2019

Последна промяна: 03.02.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0028 статус: Възложена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 24.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (954.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5350812155950642761

2019-08-22 15:18:59

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (552.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4410527922250178615

2019-08-22 15:18:59

Документация

Документация.docx (110.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4235001720909344411

2019-08-22 15:19:00

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (16.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1278314753947807609

2019-08-22 15:19:00

Проект на договор

Проект на договор.docx (37.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6724122349657841223

2019-08-22 15:19:00

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (80.1KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 8414046974137447900

2019-08-22 15:19:00

Решение за одобряване на обявление за изменение

Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf (740.8KB)

Номер на удостоверението за време: 317908797150275412

2019-09-09 10:42:06

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (957.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8700769939267629721

2019-10-28 13:41:24

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (328.3KB)

Номер на удостоверението за време: 8695288038696566785

2019-10-28 13:41:24

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 7746929084294987420

2019-12-09 11:56:09

Договор

Договор.pdf (2.1MB)

Номер на удостоверението за време: 1110767096373196138

2019-12-09 11:56:10

Приложения към договор

Приложения към договор.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 736753822240180223

2019-12-09 11:56:11

документ

.pdf (817.7KB)

Номер на удостоверението за време: 7370356833108896408

2020-02-03 17:05:04