gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 277

Дата на публикуване: 23.08.2019

Последна промяна: 09.08.2021

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0029 статус: Възложена

„Доставка на уреди за поддръжка и измерване на трафични параметри на комуникационно оборудване“

Краен срок за подаване на оферти: 12.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (115.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5051587101984970161

2019-08-23 17:56:50

Решение за откриване

Решение за откриване.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 6880725669106715873

2019-08-23 17:56:50

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (581.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6035713580450958461

2019-08-23 17:56:51

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (82.7KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 2188468693293432635

2019-08-23 17:56:51

Техническа спецификация

Техническа специфиакция.docx (38.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6783611152776329349

2019-08-23 17:56:51

Проект на договор

Проект на договор.docx (41.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8968959067893124474

2019-08-23 17:56:51

Протокол

Протокол.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 3850950739124023383

2019-10-17 16:41:37

Решение № ДАЕУ-14375/17.10.2019 г. за определяне на изпълнител

Решение № ДАЕУ-14375/17.10.2019 г. за определяне на изпълнител.pdf (428.5KB)

Номер на удостоверението за време: 117131521449314951

2019-10-17 16:41:38

Договор с приложенията към него

Договор с приложенията към него.pdf (4.7MB)

Номер на удостоверението за време: 6597484395648701025

2019-11-14 17:52:11

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка .pdf (319.8KB)

Номер на удостоверението за време: 9030570036503274372

2019-11-14 17:52:11

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор 123 от 06.11.2019 г.pdf (824.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5409127560566644210

2021-08-09 13:53:57