gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 278

Дата на публикуване: 28.08.2019

Последна промяна: 22.10.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9091933 статус: Отворена

Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 09.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Обява

Обява.pdf (5.1MB)

Номер на удостоверението за време: 919947885780618115

2019-08-28 17:10:27

Информация за публикуване в профила на купувача

Информация за публикуване в профила на купувача.pdf (561.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6653555813510424833

2019-08-28 17:10:28

Приложения към обявата

Приложения към обявата.doc (284.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5062275951483643755

2019-08-28 17:10:28

Проект на договор

Проект на договор.docx (41.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1598551104699255705

2019-08-28 17:10:28

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (22.5KB)

Номер на удостоверението за време: 406791235160912853

2019-08-28 17:10:29

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 1381471792013982774

2019-10-03 17:34:11

Договор

Договор.pdf (4.3MB)

Номер на удостоверението за време: 9065952945264572287

2019-10-22 15:09:28