gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 279

Дата на публикуване: 29.08.2019

Последна промяна: 08.10.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9091973 статус: Прекратена

Доставка на резервни части за персонални компютри и сървъри

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Обява

Обява.pdf (2.8MB)

Номер на удостоверението за време: 7072909954344477170

2019-08-29 17:35:58

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Информация за публикувана в профила на купувача обява.pdf (76.0KB)

Номер на удостоверението за време: 517711653533551008

2019-08-29 17:35:58

Приложения към обява

Приложения към обява .doc (470.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4606144068311821595

2019-08-29 17:35:58

Техническа спецификация

Техническа спецификация .docx (25.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1711327523990256853

2019-08-29 17:37:30

Приложение 1А

Приложение 1А.docx (32.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2618715598765479924

2019-08-29 17:37:31

Проект на договор

Проект на договор.doc (117.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2791792253942069985

2019-08-29 17:37:31

Разяснения

Разяснения .pdf (400.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3464924309635388826

2019-09-03 17:10:33

Разяснения

Разяснения .pdf (283.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5960846347478723412

2019-09-05 15:19:20

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти.pdf (420.8KB)

Номер на удостоверението за време: 3027263355856311953

2019-09-11 11:34:13

Протокол

Протокол.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 5959722271741970348

2019-10-07 17:16:52

Съобщение

Съобщение.pdf (229.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5701546355003040634

2019-10-08 13:58:44