gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 281

Дата на публикуване: 26.09.2019

Последна промяна: 22.01.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0031 статус: Възложена

„Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии“

Краен срок за подаване на оферти: 17.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.10.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 8925209526414030713

2019-09-26 14:21:43

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (495.6KB)

Номер на удостоверението за време: 592013484073688397

2019-09-26 14:21:44

Документация

Документация.doc (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 7641983498770466671

2019-09-26 14:24:49

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (69.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2492205522596281126

2019-09-26 14:24:49

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (83.5KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 7651645230186489359

2019-09-26 14:24:50

Решение № ДАЕУ-13591/02.10.2019 г. за одобряване на обявление за изменение

Решение № ДАЕУ-13591/02.10.2019 г. за одобряване на обявление за изменение.pdf (726.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3608959193332363611

2019-10-02 17:30:38

Документация, изменена с Решение № ДАЕУ-13591/02.10.2019 г. за одобряване на обявление за изменение

Документация, изменена с Решение № ДАЕУ-13591/02.10.2019 г. за одобряване на обявление за изменение.doc (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 7260117809750215879

2019-10-02 17:30:38

Протокол №1 от работата на комисията

Протокол № 1 от работата на комисията.pdf (2.5MB)

Номер на удостоверението за време: 5989989852923727725

2019-10-24 13:16:41

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП.pdf (312.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1066788504465451298

2019-11-05 11:55:40

Протокол №2 от работата на комисията

Протокол №2 от работата на комисията.pdf (874.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4486017147305831886

2019-11-14 14:02:09

Протокол №3 от работата на комисията

Протокол №3 от работата на комисията.pdf (410.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1964667297566019832

2019-11-14 14:02:09

Доклад

Доклад.pdf (3.5MB)

Номер на удостоверението за време: 5571008645069182549

2019-11-14 14:02:10

Решение № ДАЕУ-15842

Решение № ДАЕУ - 15842.pdf (684.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5379003498171722546

2019-11-14 14:02:10

Договор с Приложения

Договор с Приложения.rar (20.1MB)

Номер на удостоверението за време: 4652882133196145884

2019-12-20 12:12:53

Обявление за Възложена поръчка

Обявление за Възложена поръчка.pdf (338.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5503157380376416876

2019-12-20 12:15:17

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4970385382622570163

2020-01-22 11:16:27