gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 282

Дата на публикуване: 30.09.2019

Последна промяна: 08.10.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0032 статус: Прекратена

„Популяризиране на възможностите за използване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“

Краен срок за подаване на оферти: 21.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 22.10.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4428409497021173017

2019-09-30 15:18:04

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (443.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1565049877234904920

2019-09-30 15:18:04

Документация за участие

Документация за участие.docx (140.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5787738832373789568

2019-09-30 15:18:04

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (205.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2390649662916093433

2019-09-30 15:18:04

Проект на договор

Проект на договор.docx (62.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6092992216999182556

2019-09-30 15:18:05

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (79.2KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3769933382490086120

2019-09-30 15:18:05

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (825.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8048747889465099950

2019-10-17 16:41:35

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 6488754482445126356

2019-11-15 15:28:56

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (285.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3519093894818756396

2020-01-21 15:59:32

Съобщение за отлагане на отваряне на ценови предложения

Съобщение за отлагане на отваряне на ценови предложения.pdf (328.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4899145994197717121

2020-01-24 14:54:23

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (529.5KB)

Номер на удостоверението за време: 7474929910088154735

2020-02-17 15:47:57

Протокол от работата на комисията

Протокол № 2 от работата на комисията.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 14668355362652390404

2020-04-21 16:42:58

Протокол от работата на комисията

Протокол № 3 от работата на комисията.pdf (3.3MB)

Номер на удостоверението за време: 12734410553106602666

2020-04-21 16:42:59

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (498.6KB)

Номер на удостоверението за време: 9146727021508123217

2020-04-21 16:43:00

Решение

Решение № ДАЕУ-10800/08.05.2020г..pdf (906.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1702919370457769237

2020-05-08 13:02:36

Протокол № 4

Протокол № 4.pdf (7.1MB)

Номер на удостоверението за време: 16455724910964182440

2020-10-05 11:27:14

Решение за прекратяване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата.pdf (539.7KB)

Номер на удостоверението за време: 3667036623271246719

2020-10-05 11:27:14

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (403.5KB)

Номер на удостоверението за време: 14350525680838128046

2020-10-08 14:07:19