gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 285

Дата на публикуване: 07.10.2019

Последна промяна: 09.01.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0033 статус: Отворена

„Провеждане на обучениe по проект BG05SFOP001-2.006-0037 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“

Краен срок за подаване на оферти: 08.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.11.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (129.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5990124874741724696

2019-10-07 15:02:06

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (99.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7991594172512458164

2019-10-07 15:02:06

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (79.2KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 4622172410525115806

2019-10-07 15:02:06

Проект на договор

Проект на договор.doc (292.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6152191580816577567

2019-10-07 15:02:06

Протокол

Протокол № 1 от работата на комисията.pdf (134.7KB)

Номер на удостоверението за време: 8231614598755867379

2019-11-13 17:08:10

Доклад

Доклад рег. № ДАЕУ-15784/13.11.2019 г..pdf (226.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2150906043459494151

2019-11-13 17:08:10

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител № ДАЕУ-15819/13.11.2019 г..pdf (80.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5732532812926597094

2019-11-13 17:08:11

Решение за изменение на Решение за определяне на изпълнител

Решение за изменение на Решение за определяне на изпълнител № ДАЕУ-16148/21.11.2019 г..pdf (638.7KB)

Номер на удостоверението за време: 3330079523101745505

2019-11-21 14:54:33

Договор

Договор рег. № 134/06.12.2019 г..pdf (6.2MB)

Номер на удостоверението за време: 394204371346927430

2019-12-13 10:59:53

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-17299/11.12.2019 г..pdf (319.1KB)

Номер на удостоверението за време: 770519692613618586

2019-12-13 11:01:18

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (740.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1441816662535465588

2020-01-09 17:34:39