gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 286

Дата на публикуване: 08.10.2019

Последна промяна: 13.04.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0036 статус: Възложена

Доставка и монтаж на обзавеждане за помещения от I-ви до III-ти етаж на "Бл.Б от административна сграда в СОСП Ботевград 2",по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Доставка на матртаци

Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на мебели 

Краен срок за подаване на оферти: 28.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 29.10.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (959.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7740316421759646111

2019-10-08 16:32:06

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (428.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5881266961701911175

2019-10-08 16:32:06

Документация

Документация.doc (520.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5602071759801554424

2019-10-08 16:32:07

Техническа спецификация по Обособена позиция №1

Техническа спецификация по Обособена позиция №1.docx (16.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6021302767462468277

2019-10-08 16:32:07

Техническа спецификация по Обособена позиция №2

Техническа спецификация по Обособена позиция №2.docx (20.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7516887957459647101

2019-10-08 16:32:07

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите.docx (16.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6187203465527478470

2019-10-08 16:32:07

Проект на Договор Обособена позиция №1

Проект на Договор Обособена позиция №1.docx (29.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4691845873341936585

2019-10-08 16:32:08

Проект на Договор Обособена позиция №2

Проект на Договор Обособена позиция №2.docx (29.7KB)

Номер на удостоверението за време: 165179172517427640

2019-10-08 16:32:08

ЕЕДОП по Обособена позиция №1

ЕЕДОП по Обособена позиция №1.zip (78.8KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5185620717415702354

2019-10-08 16:32:08

ЕЕДОП по Обособена позиция №2

ЕЕДОП по Обособена позиция №2.zip (79.2KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3706680622717561836

2019-10-08 16:32:08

Протокол №1 от работата на комисията

Протокол №1 от работата на комисията.pdf (2.5MB)

Номер на удостоверението за време: 4594680567607535222

2019-11-14 16:18:52

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП.pdf (222.3KB)

Номер на удостоверението за време: 9157863860568445969

2019-11-22 15:26:27

Протокол №2

Протокол №2.pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 7184918776399017556

2019-12-04 17:30:03

Протокол №3

Протокол №3.pdf (2.1MB)

Номер на удостоверението за време: 3256597123620176767

2019-12-04 17:30:03

Решение № ДАЕУ - 16958/04/12/19 г.

Решение № ДАЕУ - 16958/04/12/19 г..pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 967004330498591319

2019-12-04 17:33:11

Обявление за Възложена поръчка

Обявление зза Възложена поръчка.pdf (422.0KB)

Номер на удостоверението за време: 2643807388676449039

2019-12-30 16:01:54

Договор Обособена позиция №1

Договор Обособена позиция №1.pdf (5.0MB)

Номер на удостоверението за време: 6546828795178190838

2019-12-30 16:01:54

Договор Обособена позиция №2

Договор Обособена позиция №2.pdf (7.8MB)

Номер на удостоверението за време: 7948362888536787187

2019-12-30 16:01:55

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (997.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2272103952455537448

1970-01-01 02:00:00

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (766.8KB)

Номер на удостоверението за време: 10280370589743026626

1970-01-01 02:00:00