gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 287

Дата на публикуване: 17.10.2019

Последна промяна: 28.11.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9093569 статус: Отворена

Доставка на резервни части за персонални компютри и сървъри

Краен срок за подаване на оферти: 28.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 29.10.2019 16:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Обява

Обява .pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 3351985317966426590

2019-10-17 17:02:57

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Информация за публикувана в профила на купувача обява.pdf (74.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5314363917431997224

2019-10-17 17:05:24

Приложения към обявата

Приложения към обявата .doc (480.3KB)

Номер на удостоверението за време: 8383301977517459947

2019-10-17 17:05:24

Техническа спецификация

Техническа спецификация .docx (25.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2154723876704328129

2019-10-17 17:05:25

Приложение 1А

Приложение 1А.docx (33.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8928236534838120237

2019-10-17 17:06:33

Проект на договор

Проект на договор .doc (117.8KB)

Номер на удостоверението за време: 465897562776571851

2019-10-17 17:06:33

Протокол

Протокол.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4436862849998018486

2019-11-12 17:25:56

Договор №132/28/11/19

Договор №132/28/11/19.pdf (13.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4960627481566418451

2019-11-28 16:49:07