gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 289

Дата на публикуване: 18.10.2019

Последна промяна: 09.07.2021

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0038 статус: Отворена

Доставка и монтаж на вентилаторни конвектори стенен и таванен касетъчен тип за дооборудване на помещения и работни места в блок "Б" от административната сграда в СОСП Ботевград 2

Краен срок за подаване на оферти: 08.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.11.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (987.5KB)

Номер на удостоверението за време: 2521102519667194892

2019-10-18 16:04:04

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (365.7KB)

Номер на удостоверението за време: 230797070685393422

2019-10-18 16:04:05

Документация

Документация.doc (438.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6857242525598042730

2019-10-18 16:04:05

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (15.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3895684337312532793

2019-10-18 16:04:05

Методика

Методика.docx (17.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8454711594438411709

2019-10-18 16:04:05

Проект на договор

Проект на договор.docx (30.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1884535196230530991

2019-10-18 16:04:06

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (78.3KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 7161854158035396260

2019-10-18 16:23:04

Съобщение до заинтересованите лица

Съобщение до заинтересованите лица.pdf (422.5KB)

Номер на удостоверението за време: 8051693851060866490

2019-11-11 16:29:20

Протокол

Протокол.pdf (913.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4450183879550593894

2019-11-18 17:32:26

Доклад

Доклад.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 2100057646300885970

2019-11-18 17:32:26

Решение № ДАЕУ - 16011/18.11.19г.

Решение №ДАЕУ - 16011/18.11.19г..pdf (341.7KB)

Номер на удостоверението за време: 8991985164063516851

2019-11-18 17:32:26

Договор №131/28/11/2019

Договор №131/28/11/2019.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 2765772174073697821

2019-11-28 15:36:49

Обявление за Възложена поръчка

Обявление за Възложена поръчка.pdf (311.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1330383884378358646

2019-12-11 15:00:38

Договор № 131/28/11/19 г.

Договор № 131/28/11/19 г..pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 535937755212650764

2019-12-11 15:00:38

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор .pdf (219.2KB)

Номер на удостоверението за време: 17654581898826730662

2021-07-09 13:59:48