gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 290

Дата на публикуване: 25.10.2019

Последна промяна: 24.01.2023

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0039 статус: Отворена

„Доставка на лицензи, необходими за обезпечаване на функционирането на Единния портал за достъп до електронни административни услуги“.

Краен срок за подаване на оферти: 26.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 27.11.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура № ДАЕУ-14534/22.10.2019 г..pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 6473808158290107474

2019-10-25 11:44:59

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка рег. № ДАЕУ-14535/22.10.2019 г..pdf (383.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7359638231240201170

2019-10-25 11:44:59

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (83.6KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 8625796498071987382

2019-10-25 11:44:59

Документация

Документация.pdf (9.2MB)

Номер на удостоверението за време: 109704231979771508

2019-10-25 11:45:00

Образци към документацията

Образци към документацията.docx (33.1KB)

Номер на удостоверението за време: 2769212303054044009

2019-10-25 11:45:00

Съобщение за отваряне на ценово предложение рег. № ДАЕУ-16878/04.12.2019 г..pdf (213.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4189036303054274208

2019-12-04 15:39:29

Протокол

Протокол № 1.pdf (89.8KB)

Номер на удостоверението за време: 437062312769571446

2019-12-09 17:23:05

Протокол

Протокол № 2.pdf (50.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7678687342415108247

2019-12-09 17:23:43

Протокол

Протокол № 3.pdf (52.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3879336742072865043

2019-12-09 17:24:11

Доклад

Доклад рег. № ДАЕУ-17234/09.12.2019 г..pdf (945.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6302343179229636363

2019-12-09 17:25:07

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител № ДАЕУ-17235/09.12.2019 г..pdf (476.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3884396057732953346

2019-12-09 17:25:58

Обявление за Възложена поръчка

Обявление за Възложена поръчка.pdf (330.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6878440080830457581

2020-01-10 10:29:11

Договор рег.№145

Договор рег.№145.pdf (6.6MB)

Номер на удостоверението за време: 7940416808244423529

2020-01-10 10:29:11

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор.pdf (961.9KB)

Номер на удостоверението за време: 182487417302046048466648048488266628428264228602

2023-01-24 08:27:54