gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 292

Дата на публикуване: 31.10.2019

Последна промяна: 16.04.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0041 статус: Възложена

„Организиране и провеждане на обучение на администратори за управление на технологичната платформа на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) и изграждането и администрирането на федерирани портали към нея“.

Краен срок за подаване на оферти: 05.12.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 06.12.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура № ДАЕУ-14807/28.10.2019 г..pdf (988.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3698866863267449063

2019-10-31 14:06:20

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка рег. № ДАЕУ-14808/28.10.2019 г..pdf (397.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6918540436918222619

2019-10-31 14:06:21

Документация

Документация.pdf (7.4MB)

Номер на удостоверението за време: 9039122961358741410

2019-10-31 14:06:21

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).zip (84.7KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 1252122253012216297

2019-10-31 14:06:21

Образци към документацията

Образци към документацията .docx (28.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2073631358772335508

2019-10-31 14:06:22

Протокол от работата на комисия

Протокол 1 от работата на комисия.pdf (641.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4209495663224931412

2019-12-06 15:36:40

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (581.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1480123862812297661

2019-12-09 16:42:42

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (554.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5181609617501105088

2019-12-16 15:46:58

Протокол 3 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията.pdf (433.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4129277141937758790

2019-12-16 15:46:58

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (534.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7621363658240225016

2019-12-16 15:46:59

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (632.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1810172739719324382

2019-12-16 15:46:59

Договор и приложенията към него

Договор 8/21.01.2020 г. с приложения.pdf (4.1MB)

Номер на удостоверението за време: 5841100574064825713

2020-01-27 14:16:26

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4972315633856020317

2020-01-27 15:03:10

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (844.9KB)

Номер на удостоверението за време: 9942216522690496002

1970-01-01 02:00:00