gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 296

Дата на публикуване: 16.12.2019

Последна промяна: 05.07.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 0210-2019-0012 статус: Възложена

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/

Краен срок за подаване на оферти: 03.01.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 06.01.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Покана.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 8991179985332414285

2019-12-16 16:55:55

Приложение № 1 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Приложение № 1 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.doc (32.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7191471246951039117

2019-12-16 16:55:55

Приложение № 2 Проект на договор

Приложение № 2 Проект на договор.doc (134.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4405126216296565709

2019-12-16 16:55:55

Приложение № 3 - Деклрация по чл. 59 от ЗМИП

Приложение № 3 - Деклрация по чл. 59 от ЗМИП.docx (27.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4219236182104598307

2019-12-16 16:55:55

Приложение № 4 Декларация по чл.42 от ЗМИП

Приложение № 4 Декларация по чл.42 от ЗМИП.docx (42.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5645931803866743714

2019-12-16 16:55:56

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (281.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3300811167392347596

2020-01-08 16:48:06

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 1178574120764628984

2020-01-17 15:08:47

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (813.4KB)

Номер на удостоверението за време: 168487314474217092

2020-01-17 15:08:48

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (352.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1373165263528668520

2020-01-17 15:08:48

Договор

Договор.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 1347786305753869698

2020-03-09 11:20:53

Приложения към договор

Приложения 1, 2 и 3 към договора.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 648042570423671911

2020-03-09 11:20:53

Приложение към договора

Приложение 4 към договора.pdf (115.7KB)

Номер на удостоверението за време: 145674817246426613

2020-03-09 11:20:54

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (310.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8663293170186007145

2020-03-09 11:20:54

Допълнително споразумение от 29.01.2021

Допълнително споразумение от 29.01.2021.pdf (506.6KB)

Номер на удостоверението за време: 10036091393936998400

2021-02-15 11:45:26

Обявление за изменение от 12.02.2021 г.

Обявление за изменение от 12.02.2021 г..pdf (249.8KB)

Номер на удостоверението за време: 14748259948542384048

2021-02-15 11:45:27

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор.pdf (992.6KB)

Номер на удостоверението за време: 11099516337239628226

2021-07-05 13:55:36