gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 3

Дата на публикуване: 24.02.2017

Последна промяна: 18.04.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9061768 статус: Частично възложена

„Доставка на софтуер за откриване на уязвимости в web сайтове и web приложения, софтуер за управление на уязвимости и софтуер за извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или изключени компютри“, обособена в три позиции:

Обособена позиция 1 - „Доставка на софтуерен продукт за откриване на уязвимости в web сайтове и web приложения“;

Обособена позиция 2 - „Доставка на софтуерен продукт за управление на уязвимости“;

Обособена позиция 3 – „Доставка на софтуерен продукт за извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или изключени компютри“

Краен срок за подаване на оферти: 07.03.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.03.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Договор

Договор за възлагане и изпълнение № 21/18.04.2017 г..pdf (440.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4344946900100510243

2017-04-18 17:26:34

Приложение към договор

Приложение №1 към договора - Техническо предложение.pdf (193.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5240586798802062020

2017-04-18 17:26:35

Приложение към договор

Приложение № 2 към договора - Ценово предложение.pdf (149.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2068376929894869996

2017-04-18 17:26:35

Приложение към договор

Приложение №3 към договора - Техническа спецификация.pdf (166.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2170835511862343225

2017-04-18 17:26:36

Съобщение

Съобщение за частично прекратяване на обществена поръчка.pdf (395.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8788459546084162921

2017-03-22 16:03:10

Протокол

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (262.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8372782541603405145

2017-03-22 15:44:50

Разяснение по постъпило запитване вх. н. ДАЕУ-935/06.03.2017

Разяснение по постъпило запитване вх. н. ДАЕУ-935/06.03.2017.pdf (257.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5859139238939630518

2017-03-06 14:22:03

Разяснение по постъпило запитване вх. н. ДАЕУ-893/01.03.2017

Разяснение по постъпило запитване вх. н. ДАЕУ-893/01.03.2017.pdf (254.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7648534427800468891

2017-03-02 10:29:08

Разяснение по постъпило запитване вх.н. ДАЕУ-858/28.02.2017

Разяснение по постъпило запитване вх.н. ДАЕУ-858/28.02.2017.pdf (281.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4579744310650599419

2017-02-28 14:51:26

Проект на договор

Проект на договор.docx (39.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7053759107406887071

2017-02-24 12:38:00

Приложения към обява

Приложения към обява.doc (168.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2126624164989704460

2017-02-24 12:37:59

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (59.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1600011749612776699

2017-02-24 12:37:59

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc (145.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8396232221036671273

2017-02-24 12:35:28