gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 248

Дата на публикуване: 22.02.2019

Последна промяна: 10.07.2023

ограничена процедура номер в роп: 05397-2019-0005 статус: Възложена

„Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“

Краен срок за подаване на оферти: 22.03.2019 17:30

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (347.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5233399928155857895

2019-02-22 16:53:24

Техническа спецификация - извадка

Техническа спецификация - извадка.docx (166.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2286467479312891059

2019-02-22 16:51:03

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите.docx (161.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4584231564409280255

2019-02-22 16:51:03

Документация за участие - коригирана

Документация за участие - променена с Решение № ДАЕУ - 3498/07.03.2019г..docx (344.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2202571605845538716

2019-03-11 15:12:26

Техническа спецификация /извадка/ - коригирана

Техническа спецификация /извадка/ - променена с Решение № ДАЕУ- 3498/07.03.2019г..docx (167.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6513407466099867736

2019-03-11 15:12:27

Решение за одобряване на обявление за изменение

Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf (929.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6853553091871916816

2019-03-11 10:40:48

Съобщение за отваряне на заявления за участие

Съобщение за отваряне на заявления за участие.pdf (395.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7071787405008491343

2019-03-26 12:41:21

Протокол от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (4.1MB)

Номер на удостоверението за време: 3879623941983906742

2019-05-08 17:32:24

Протокол от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (2.1MB)

Номер на удостоверението за време: 1792666689682441933

2019-05-17 17:14:56

Решение

Решение за предварителен подбор.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 9151291773312954464

2019-05-17 17:14:56

Покана за представяне на оферти

Покана за представяне на оферти.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4930121424038961417

2019-08-23 11:45:15

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (725.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5441437089849203363

2019-09-19 16:54:08

Разяснение по постъпило запитване 2

Разяснение по постъпило запитване 2.pdf (330.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5330971377178494745

2019-09-24 16:19:01

Съобщение за отваряне на оферти

Съобщение за отваряне на оферти.pdf (343.6KB)

Номер на удостоверението за време: 685078964213408568

2019-10-01 13:04:39

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (742.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8016660883736855831

2019-12-04 16:02:43

Протокол от работата на комисията

Протокол № 3 от работата на комисията .pdf (6.8MB)

Номер на удостоверението за време: 3328773585159512105

2020-01-09 16:50:48

Протокол от работата на комисията

Протокол № 4 от работата на комисията.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 3452064957453327212

2020-01-09 16:50:48

Доклад от работата на комисията

Доклад № ДАЕУ-17933 от 30.12.2019 г. от работата на комисията.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 3084612284296838364

2020-01-09 16:50:48

Решение за избор на изпълнител

Решение № ДАЕУ-550 от 09.01.2020 г. за избор на изпълнител.pdf (3.6MB)

Номер на удостоверението за време: 2321748865952985567

2020-01-09 16:50:49

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 5070474675641965414

2020-02-28 17:18:28

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор 14/19.02.2020 г.pdf (8.0MB)

Номер на удостоверението за време: 5514403651661944624

2020-02-28 17:23:36

Информация за приложения към договор

Информация за приложения към Договор 14/19.02.2020 г., съдържащи класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ.pdf (400.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6672857913340613188

2020-02-28 17:28:15

Приложение към договор

Приложение 2 - Техническо предложение.pdf (964.7KB)

Номер на удостоверението за време: 3167650463990411180

2020-02-28 17:28:53

Приложение към договор

Приложение 3 - Ценово предложение.pdf (569.3KB)

Номер на удостоверението за време: 414535049420953703

2020-02-28 17:35:38

Приложение към договор

Приложение 4 - Схема за класификация.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 333206442530661439

2020-02-28 17:30:46

Договор за подизпълнение

Договор за подизпълнение.pdf (3.2MB)

Номер на удостоверението за време: 3616169266461317189

2020-02-28 17:31:23

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 14/19.02.2020 г

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 14/19.02.2020 г.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 7517136290430347868

2020-08-28 07:38:16

Обявление за изменение № ДАЕУ-16496/25.08.2020 г

Обявление за изменение № ДАЕУ-16496/25.08.2020 г.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 8683791251504976084

2020-08-28 07:38:17

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение .pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 3094253402354425988

2020-10-01 10:07:34

Обявление за изменение

Обявление за изменение.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 16313216735842860884

2020-10-01 10:07:35

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение № 3 от 26.03.2021 г.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 6448865439649584638

2021-04-02 07:30:43

Обявление за изменение

Обявление за изменение № ДАЕУ-5290 от 30.03.2021 г.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 5858029702002633503

2021-04-02 07:30:43

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение № 4 към Договор № 14/19.02.2020 г.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 2153677301038694735

2021-05-13 08:29:08

Обявление за изменение

Обявление за изменение № ДАЕУ-7739/11.05.2021 г.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 250624154444658618

2021-05-13 08:29:09

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 1304974249353962024680888820486066804228082466220

2023-07-10 12:00:25