gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 303

Дата на публикуване: 04.12.2020

Последна промяна: няма

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Отворена

„Доставка на настолни компютри за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“(ДАЕУ)“

Краен срок за подаване на оферти: 15.12.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 16.12.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Покана.pdf (682.6KB)

Номер на удостоверението за време: 9451414596541514648

2020-12-04 15:15:30

Приложение № 1 - Декларация по чл. 54 от ЗОП

Приложение № 1 - Декларация по чл. 54 от ЗОП.docx (15.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6012929681296026684

2020-12-04 15:15:31

Приложение № 2 - Техническа спецификация

Приложение № 2- Техническа спецификация.docx (25.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2616589221098223217

2020-12-04 15:15:31

Приложение № 3 - Техническо предложение

Приложение № 3- Техническо предложение.docx (26.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1188974214216915222

2020-12-04 15:15:31

Приложение № 4 - Проект на договор

Приложение № 4- Проект на договор.docx (50.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5795743469587380442

2020-12-04 15:15:32