gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 305

Дата на публикуване: 24.02.2021

Последна промяна: 14.07.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2019-0004 статус: Възложена

„Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).“

Краен срок за подаване на оферти: 09.03.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти: 10.03.2021 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Покана рег. № ДАЕУ-3316/24.02.21 г..pdf (807.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7522515632229262813

2021-02-24 15:17:02

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (77.8KB)

Номер на удостоверението за време: 10745595319719990446

2021-02-24 15:17:02

Техническо предложение

Техническо предложение - Приложение № 2 към поканата.docx (26.1KB)

Номер на удостоверението за време: 13512715851953262482

2021-02-24 15:17:03

Проект на договор

Проект на договор - Приложение № 4 към поканата.docx (36.6KB)

Номер на удостоверението за време: 18022745348025400626

2021-02-24 15:17:03

Декларации

Декларации - образци.docx (35.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5207100040402069513

2021-02-24 15:17:03

Декларация

Декларация по чл. 54 , ал. 1, т. 7.docx (15.9KB)

Номер на удостоверението за време: 14813983300495514600

2021-02-24 15:24:37

Съобщение

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (27.4KB)

Номер на удостоверението за време: 16853102885719452868

2021-03-19 12:45:53

Протокол

Протокол № 1 от 19.03.2021 г. (електронно подписан).pdf (141.7KB)

Номер на удостоверението за време: 13603211204168876222

2021-03-30 12:05:43

Доклад

Доклад рег. № ДАЕУ-5138/26.03.2021 г..pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 17158095878055398406

2021-03-30 12:05:43

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител № ДАЕУ-5269/30.03.2021 г..pdf (409.7KB)

Номер на удостоверението за време: 3051655380544377767

2021-03-30 12:12:39

Договор рег. № 39/13.05.2021 г.

Договор рег. № 39/13.05.2021 г..pdf (8.2MB)

Номер на удостоверението за време: 16494828845747540288

2021-05-21 07:37:20

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-8194/18.05.2021 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-8194/18.05.2021 г.pdf (404.5KB)

Номер на удостоверението за време: 429083826209011740

2021-05-21 07:37:21

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор ДАЕУ-11851/14.07.2021 г.pdf (864.6KB)

Номер на удостоверението за време: 2557224183008429124

2021-07-14 13:05:30