gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 307

Дата на публикуване: 26.05.2021

Последна промяна: 04.10.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2019-0004 статус: Възложена

„Доставка на настолни компютри за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“(ДАЕУ)“

Краен срок за подаване на оферти: 08.06.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти: 09.06.2021 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана за подаване на оферти

Покана за подаване на оферти.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 1100627787188071623

2021-05-26 14:53:44

Приложение към покана

Приложение № 1 - Техническа спецификация.docx (31.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3243175199150574234

2021-05-26 14:53:44

Приложение към покана

Приложение № 2 - Техническо предложение.docx (23.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4949393696922664401

2021-05-26 14:53:44

Приложение към покана

Приложение № 3 - Проект на договор.docx (51.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8074612675902397825

2021-05-26 14:53:44

Приложение към покана

Приложение № 4 - Декларация по чл. 54 , ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx (15.6KB)

Номер на удостоверението за време: 13634416196426724248

2021-05-26 14:53:45

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения ДАЕУ-11778/13.05.2021 г.pdf (455.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1633625252356662745

2021-07-13 12:13:31

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (3.4MB)

Номер на удостоверението за време: 13687467310134170600

2021-07-20 15:41:26

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 11042474017017600000

2021-07-20 15:41:26

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 12135226911400432044

2021-07-20 15:41:27

Договор

Договор 67/20.08.2021 г.pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 6645448899600546612

2021-09-02 14:31:48

Приложения към договор

Приложения към Договор 67/20.08.2021 г.pdf (15.4MB)

Номер на удостоверението за време: 2949688744258808207

2021-09-02 14:31:48

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка ДАЕУ-14066/30.08.2021 г.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 18366771780274636800

2021-09-02 14:31:48

Обявление за приключил договор

Обявление за приключил договор.pdf (831.4KB)

Номер на удостоверението за време: 710006166507087528400800628606040208264606842448

2021-10-04 13:19:18