gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 264

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 23.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0019 статус: Възложена

"Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)"

Краен срок за подаване на оферти: 19.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 22.07.2019 11:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1622844649411625112

2019-07-08 16:59:16

Покана

Покана.pdf (29.6MB)

Номер на удостоверението за време: 350522628547719782

2019-07-08 16:59:17

документ

.docx (181.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3493749556416688432

2019-07-08 16:59:17

Проект на договор

Проект на договор.doc (298.0KB)

Номер на удостоверението за време: 9155066573534439686

2019-07-08 16:59:17

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (78.6KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 2949158398994429308

2019-07-08 16:59:17

Протокол

Протокол.pdf (966.3KB)

Номер на удостоверението за време: 844475794327789016

2019-07-24 10:15:13

Доклад

Доклад.pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 2895495477070728602

2019-07-24 10:15:13

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (845.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7699056253096190686

2019-07-24 10:15:13

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (562.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5530789534885830946

2019-08-26 10:49:31

Договор

Договор.pdf (12.4MB)

Номер на удостоверението за време: 750136654076954183

2019-08-26 10:49:32

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор.pdf (754.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5501447798555667590

2020-01-23 15:43:48