gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 266

Дата на публикуване: 10.07.2019

Последна промяна: 17.01.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2016-003 статус: Възложена

“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Държавна агенция “Електронно управление”.

Краен срок за подаване на оферти: 22.07.2019 23:59
Дата на отваряне на оферти: 23.07.2019 16:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Покана

Покана.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 3297437676087491547

2019-07-10 16:06:24

Основания за отстраняване

Основания за отстраняване.docx (33.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4512465054315494679

2019-07-10 16:06:24

Проект на договор

Проект на договор.docx (97.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8709604648161007504

2019-07-10 16:07:45

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (88.7KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 9188926802786156664

2019-07-16 15:57:41

Отговор на запитване

Отговор на запитване.pdf (343.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6217392138324069512

2019-07-16 15:57:41

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 3807932569524659697

2019-08-22 17:08:44

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (650.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5531011885294800642

2019-08-22 17:08:44

Договор

Договор.pdf (3.0MB)

Номер на удостоверението за време: 8568433842434161777

2019-11-04 13:05:56

Приложения към договор

Приложения към договора.pdf (630.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7591755591754315975

2019-11-04 13:05:57

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (327.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7234520404313761632

2019-11-04 13:05:57

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (803.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4704632690042653463

2020-01-17 16:10:08