gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 272

Дата на публикуване: 29.07.2019

Последна промяна: 16.07.2021

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0025 статус: Възложена

„Доставка на оборудване на зала за обучения за работа с Единния модел на служители от държавната администрация“

Краен срок за подаване на оферти: 05.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 09.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (252.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7186328050769370357

2019-07-30 10:29:50

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (98.8KB)

Номер на удостоверението за време: 3582192338616495733

2019-07-30 10:29:51

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (80.0KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5562437582081349285

2019-07-30 10:29:51

Проект на договор

Проект на договор.docx (164.4KB)

Номер на удостоверението за време: 759884904622460737

2019-07-30 10:29:51

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение № ДАЕУ-11305/22.08.2019г..pdf (859.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2417911168504734018

2019-08-26 11:45:20

Утвърден протокол от работата на комисията

Утвърден протокол от работата на комисията.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 5247164727368652203

2019-11-01 16:57:52

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (927.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8228520528572460472

2019-11-01 16:57:53

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (693.6KB)

Номер на удостоверението за време: 3288416284840207360

2019-11-01 16:57:53

Договор

Договор № 130/27.11.2019 г.pdf (3.1MB)

Номер на удостоверението за време: 6313466505144952804

2019-12-05 11:15:47

Приложения към договор

Приложения към Договор № 130/27.11.2019 г.pdf (2.8MB)

Номер на удостоверението за време: 791197670611770362

2019-12-05 11:19:40

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор ДАЕУ-12041/16.07.2021 г.pdf (967.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4272396576115790143

2021-07-16 14:13:46