gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 275

Дата на публикуване: 19.08.2019

Последна промяна: 25.11.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0027 статус: Затворена

„Доставка на лицензи, необходими за съпътстваща система, чрез която се осъществява превантивен контрол и наблюдение върху работоспособността и взаимодействието между компонентите на Единния модел като цяло и свързаните с предоставяните чрез него услуги, външни и вътрешни системи и потребители“.

Краен срок за подаване на оферти: 24.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура № ДАЕУ-11103/16.08.2019 г..pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 6033374281666628802

2019-08-19 11:59:21

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка рег. № ДАЕУ-11104/16.08.2019 г..pdf (691.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6305111399809034234

2019-08-19 11:59:22

ЕЕДОП

ЕЕДОП - Приложение № 1.zip (81.0KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 165655746102985784

2019-08-19 11:59:22

Документация

Документация + Приложение № 2 и Приложение № 3.pdf (18.8MB)

Номер на удостоверението за време: 482147702390695076

2019-08-19 11:59:22

Образци

Образци.docx (44.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4771180769655625693

2019-08-23 10:37:22

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение № ДАЕУ- 11728/02.09.2019г..pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 91675220977448908

2019-09-05 11:52:25

Разяснение

Разяснение рег. № ДАЕУ-12525/17.09.2019 г..pdf (609.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8394539857416752123

2019-09-17 15:32:24

Решение

Решение за одобряване на обявление за изменение № ДАЕУ-12790/25.09.2019 г..pdf (800.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5922799277420760223

2019-09-30 10:34:29

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (339.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2775485808944292685

2019-10-10 14:12:33

Протокол № 2

Протокол № 2.pdf (694.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3550727333870822489

2019-10-10 14:12:33

Доклад

Доклад.pdf (991.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8636727873805961458

2019-10-10 14:12:34

Решение за определяне на изпълнител № ДАЕУ-14107/10.10.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител № ДАЕУ-14107/10.10.2019 г..pdf (357.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6847873111412775797

2019-10-10 14:12:34

Договор и приложение

Договор рег. № 122/31.10.2019 г. и Приложение № 1 към договора.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 276597118376822614

2019-11-25 10:34:56

Приложения

Приложения № 2, № 3 и № 4 към договор рег. № 122/31.10.2019 г..pdf (21.8MB)

Номер на удостоверението за време: 5093134168618137782

2019-11-25 10:34:57

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-16078/20.11.2019 г..pdf (363.3KB)

Номер на удостоверението за време: 469542421771161170

2019-11-25 10:34:57