gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 280

Дата на публикуване: 30.08.2019

Последна промяна: 24.01.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0030 статус: Възложена

"Организация на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проект "Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление", финансиран по Оперативна програма "Добро управление""

Краен срок за подаване на оферти: 19.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 20.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (241.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7186211912065751519

2019-08-30 16:16:03

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (162.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1032621201086871046

2019-08-30 16:16:04

Проект на договор

Проект на договор.doc (238.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1748984486760952982

2019-08-30 16:16:04

Единен европейски документ за обществени поръчки

Единен европейски документ за обществени поръчки.zip (78.5KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 7094780377310093539

2019-08-30 16:21:26

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 5234954435295518981

2019-08-30 16:39:49

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 1542877513787280281

2019-08-30 16:39:49

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (2.5MB)

Номер на удостоверението за време: 3851381889370771393

2019-12-05 14:10:51

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (702.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1204988535144772559

2019-12-05 14:10:52

Договор

Договор.pdf (3.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1148687335378662624

2020-01-24 13:36:15

Приложение към договор

Приложение 1 към Договор 9/21.01.2020 г. - Техническа спецификация.pdf (462.5KB)

Номер на удостоверението за време: 7341098873743788071

2020-01-24 13:36:15

Приложение към договор

Приложение 2 към Договор 9/21.01.2020 г. - Техническо предложение.pdf (3.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4534392063650653437

2020-01-24 13:36:17

Приложение към договор

Приложение 3 към Договор 9/21.01.2020 г. - Ценово предложение.pdf (476.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4365720323553506610

2020-01-24 13:36:17

Приложение към договор

Приложение 4 към Договор 9/21.01.2020 г. - Гаранция за изпълнение.pdf (267.5KB)

Номер на удостоверението за време: 9010693070493380992

2020-01-24 13:36:18

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 344361374503846107

2020-01-24 13:36:18