gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 288

Дата на публикуване: 17.10.2019

Последна промяна: 08.02.2022

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0037 статус: Затворена

„Допълнително здравно осигуряване на служителите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)“

Краен срок за подаване на оферти: 07.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.11.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (134.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1553106402837462421

2019-10-17 17:10:13

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (35.5KB)

Номер на удостоверението за време: 7876639282815543639

2019-10-17 17:10:13

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (79.5KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 8809110904395135925

2019-10-17 17:10:14

Проект на договор

Проект на договор.doc (236.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1938297649653597287

2019-10-17 17:10:14

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите.docx (20.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6279029043311375176

2019-10-17 17:10:15

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf (749.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7493558952830987749

2019-10-24 17:27:52

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (623.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1435017829559673134

2019-10-24 17:27:53

Техническа спецификация - променена с Решение ДАЕУ-14705/24.10.2019 г

Техническа спецификация - променена с Решение ДАЕУ-14705/24.10.2019 г.docx (37.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6836674876083712451

2019-10-24 17:31:40

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (414.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3119082599199729082

2019-11-01 15:32:19

Протокол № 1 от работата на комисията

Протокол № 1 от работата на комисията .pdf (900.7KB)

Номер на удостоверението за време: 8260634098089677687

2019-11-15 16:48:59

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения .pdf (234.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7498401950189197844

2019-11-22 14:12:57

Протокол № 2 от работата на комисията

Протокол № 2 от работата на комисията.pdf (751.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2877825703353052978

2019-12-05 13:59:09

Протокол № 3 от работата на комисията

Протокол № 3 от работата на комисията.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 5338368638259563225

2019-12-05 13:59:09

Решение № ДАЕУ-16981/05.12.2019 г. за определяне на изпълнител

Решение № ДАЕУ-16981/05.12.2019 г. за определяне на изпълнител.pdf (644.6KB)

Номер на удостоверението за време: 8637700838558173811

2019-12-05 13:59:09

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (332.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3131874135744674232

2020-06-19 11:18:51

Договор рег.номер 46 от 16.06.2020 г.

Договор рег.номер 46 от 16.06.2020 г..pdf (25.8MB)

Номер на удостоверението за време: 11891276635994852248

2020-06-29 11:22:19

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор .pdf (889.8KB)

Номер на удостоверението за време: 267990735844894208084244080222684288084662800248

2022-02-08 11:21:22