gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 291

Дата на публикуване: 25.10.2019

Последна промяна: 31.08.2023

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0040 статус: Възложена

"Доставка и инсталация на специализирани устройства и на лицензи за специализиран софтуер за резервни копия на критични данни и регистри на електронното управление"

Краен срок за подаване на оферти: 26.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 27.11.2019 15:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (138.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4186676938462826711

2019-10-25 13:56:30

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (45.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8881980860440698167

2019-10-25 13:38:22

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите.docx (25.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4537284019845690613

2019-10-25 13:38:22

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (77.5KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 452881912497172236

2019-10-25 13:38:23

Проект на договор

Проект на договор.docx (51.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7575934538409462126

2019-10-25 13:38:23

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (341.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5700546119991653265

2019-12-12 15:12:10

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 1785756980359042680

2019-12-19 11:49:42

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (755.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1093938690628859438

2019-12-19 11:49:42

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (518.6KB)

Номер на удостоверението за време: 8787174119627841348

2019-12-19 11:49:42

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (366.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1369920377649539049

2019-12-19 11:49:43

Договор

Договор 12/11.02.2020 г.pdf (2.8MB)

Номер на удостоверението за време: 6421765426642529876

2020-02-24 11:12:59

Приложение към договор

Приложение 1 - Техническа спецификация.pdf (475.5KB)

Номер на удостоверението за време: 8872927324029890786

2020-02-24 11:13:00

Приложение към договор

Приложение 2 - Техническо предложение.pdf (10.5MB)

Номер на удостоверението за време: 947286103153008711

2020-02-24 11:13:00

Приложение към договор

Приложение 3 - Ценово предложение.pdf (647.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1289668104357763773

2020-02-24 11:13:00

Приложение към договор

Приложение 4 - Гаранция за изпълнение.pdf (2.5MB)

Номер на удостоверението за време: 6362059744567495961

2020-02-24 11:13:01

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (331.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5840998068433468573

2020-02-24 11:13:01

Обявление за изменение

Обявление за изменение.pdf (239.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1440567698511766831

2020-05-11 11:42:24

Допълнително споразумение № 1

Допълнително споразумение № 1.pdf (2.1MB)

Номер на удостоверението за време: 5016437137401222692

2020-05-11 11:42:25

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1412246331181425448208420200402080682480604846268

2023-08-31 06:47:03