gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 295

Дата на публикуване: 16.12.2019

Последна промяна: 15.05.2023

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0045 статус: Възложена

„Доставка на софтуерни продукти на Майкрософт с право на ползване и софтуерна осигуровка от производител, за нуждите на Единния модел“.

Краен срок за подаване на оферти: 21.01.2020 17:30
Дата на отваряне на оферти: 22.01.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура № ДАЕУ-17545/16.12.2019 г..pdf (229.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4313018791236046023

2019-12-19 10:37:10

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка рег. № ДАЕУ-17546/16.12.2019 г..pdf (394.4KB)

Номер на удостоверението за време: 404371343088281722

2019-12-19 10:40:09

Документация

Документация.pdf (11.0MB)

Номер на удостоверението за време: 450880845469774462

2019-12-19 10:46:20

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Приложение № 1.zip (82.4KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 6816101475649180396

2019-12-19 10:47:23

Проект на договор

Проект на договор - приложение № 2.pdf (689.3KB)

Номер на удостоверението за време: 8421851341252789154

2019-12-19 10:48:55

Образци към документацията

Образци към документацията .docx (191.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4523277767093809910

2019-12-19 10:49:53

Разяснение

Разяснение .pdf (776.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6809233204326547491

2020-01-13 17:17:54

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (320.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4690621378620040262

2020-01-28 15:34:58

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (746.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8016724421419279937

2020-02-07 10:38:57

Протокол № 2

Протокол № 2.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 508974416991348099

2020-02-07 10:39:30

Протокол № 3

Протокол № 3.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 6728877450568888374

2020-02-07 10:40:06

Доклад

Доклад.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 6484212431561140179

2020-02-07 10:40:39

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (481.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6601492834466884977

2020-02-07 10:41:51

Решение

Решение .pdf (247.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5216131516413031069

2020-02-07 16:47:43

Протокол № 3

Протокол № 3.pdf (955.7KB)

Номер на удостоверението за време: 8181789539793591957

2020-02-27 11:28:16

Доклад

Доклад.pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 6050659309348430476

2020-02-27 11:28:16

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (490.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6969094590916617551

2020-02-27 11:29:13

Договор

Договор.pdf (3.4MB)

Номер на удостоверението за време: 6502297790289292880

1970-01-01 02:00:00

Приложения към договор

Приложения към договор.pdf (4.1MB)

Номер на удостоверението за време: 1614211095651315377

1970-01-01 02:00:00

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (334.8KB)

Номер на удостоверението за време: 12922806162898864048

1970-01-01 02:00:00

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (190.6KB)

Номер на удостоверението за време: 719910684436498660422204044286446826822008466680

2023-05-15 13:06:19