gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 297

Дата на публикуване: 20.12.2019

Последна промяна: 29.12.2023

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2018-0005 статус: Възложена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/“.

Краен срок за подаване на оферти: 06.01.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 07.01.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Покана.pdf (841.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6876343541510809414

2019-12-20 17:00:43

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.doc (33.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2102724372495240779

2019-12-20 17:00:43

Проект на договор

Проект на договор.docx (47.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6528077206633564724

2019-12-20 17:00:43

Декларация по чл. 59 от ЗМИП

Декларация по чл. 59 от ЗМИП.docx (27.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2128185086365565120

2019-12-20 17:00:43

Декалрация по чл. 42 от ЗМИП

Декларация по чл. 42 от ЗМИП.docx (42.6KB)

Номер на удостоверението за време: 8528970709481306926

2019-12-20 17:00:44

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 1216622605934707290

2020-01-21 11:37:53

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (307.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6333236236351889950

2020-01-28 11:48:45

Протокол от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 6217970411178649254

2020-02-26 10:58:12

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (692.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7419084526421588927

2020-02-26 10:58:12

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (393.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8741325223013799570

2020-02-26 10:58:13

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор № 29/30.03.2020 г.pdf (2.1MB)

Номер на удостоверението за време: 17935256413323964846

1970-01-01 02:00:00

Приложения към договор

Приложения към договор № 29/30.03.2020 г.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 18153268458082168622

1970-01-01 02:00:00

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (342.0KB)

Номер на удостоверението за време: 13604190673997460884

1970-01-01 02:00:00

Допълнително споразумение № 1

Допълнително споразумение № 1.pdf (742.7KB)

Номер на удостоверението за време: 254504692920501364422228486622402282002608484242

2021-12-06 14:41:04

Обявление за изменение

Обявление за изменение .pdf (235.5KB)

Номер на удостоверението за време: 1436977897971062242664822008644086628868606004040

2021-12-06 14:42:26

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 471336250494181928022640088468202842004440086644

2023-12-29 13:33:26