gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Процедури по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 217

Дата на публикуване: 23.07.2018

Последна промяна: 03.10.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0011 статус: Прекратена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 24.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 27.08.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 216

Дата на публикуване: 18.07.2018

Последна промяна: 14.08.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9078960 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 215

Дата на публикуване: 09.07.2018

Последна промяна: 30.09.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0010 статус: Възложена

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, ОБОСОБЕНА В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”  –  Северна България;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България.“

Краен срок за подаване на оферти: 30.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 31.08.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 214

Дата на публикуване: 21.06.2018

Последна промяна: 13.12.2018

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 213

Дата на публикуване: 21.06.2018

Последна промяна: 13.12.2018

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 212

Дата на публикуване: 18.06.2018

Последна промяна: 09.07.2021

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0009 статус: Затворена

„Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване“, разделена в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1

„Увеличаване на преносният капацитет по направлението: София - Перник –Кюстендил – Благоевград – Разлог – Велинград – Пазарджик –Пловдив от 1 Gbps на 10 Gbps. Обособяване на опорен и агрегиращ слой на мрежата в градовете Перник, Кюстендил, Благоевград, Хасково и Смолян. Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване.  Преконфигурация и включване в опорния слой на мрежата на съществуващи маршрутизатори Cisco ASR 9006. Подмяна на 56 (петдесет и шест) броя комутатори за достъп и 2 броя комутатори за управление и наблюдение на ЕЕСМ. Изграждане на DC захранване в опорни възли“.  

Обособена позиция № 2

„Обособяване на опорен и агрегиращ слой на мрежата в град Кърджали. Подмяна на комутатори за достъп в градовете Хасково, Кърджали и Смолян“. Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване.    

Краен срок за подаване на оферти: 16.07.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.07.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 211

Дата на публикуване: 14.06.2018

Последна промяна: 23.07.2018

Номер в профила на купувача: 210

Дата на публикуване: 04.06.2018

Последна промяна: 14.07.2021

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0008 статус: Възложена

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

 

Краен срок за подаване на оферти: 26.06.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 27.06.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 209

Дата на публикуване: 15.05.2018

Последна промяна: 03.07.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9076134 статус: Възложена

„Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация“

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.05.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 208

Дата на публикуване: 11.05.2018

Последна промяна: 08.12.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)”

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2018 23:59
Дата на отваряне на оферти: 28.05.2018 14:00