gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Процедури по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 227

Дата на публикуване: 14.09.2018

Последна промяна: 30.10.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0016 статус: Прекратена

„Доставка и монтаж на токозахранваща техника във възлите на областните администрации /ОА/“

Краен срок за подаване на оферти: 05.10.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.10.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 226

Дата на публикуване: 14.09.2018

Последна промяна: 19.11.2018

Номер в профила на купувача: 225

Дата на публикуване: 14.08.2018

Последна промяна: 01.07.2021

пряко договаряне номер в роп: 05397-2018-0015 статус: Затворена

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции.

Краен срок за подаване на оферти: 22.08.2018 13:00
Дата на отваряне на оферти: 22.08.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 224

Дата на публикуване: 08.08.2018

Последна промяна: 22.10.2020

пряко договаряне номер в роп: 05397-2018-0014 статус: Затворена

„Сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти: 16.08.2018 13:00
Дата на отваряне на оферти: 16.08.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 222

Дата на публикуване: 03.08.2018

Последна промяна: 12.10.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9079250 статус: Прекратена

Текуща поддръжка на сграда на ул. „Й. В. Гурко“ № 6, включваща аварийни и текущи ремонти

 

Краен срок за подаване на оферти: 20.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 21.08.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 221

Дата на публикуване: 01.08.2018

Последна промяна: 11.09.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9079155 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 219

Дата на публикуване: 27.07.2018

Последна промяна: 01.07.2019

Номер в профила на купувача: 218

Дата на публикуване: 25.07.2018

Последна промяна: 27.07.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9078904 статус: Прекратена