gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Администрации реални участници в електронния обмен на документи към 25.02.2019 г.

Присъединени към 25.02.2019 г. – 905 административни единици

 1. Агенция „Митници“
 2. Агенция „Пътна инфраструктура“
 3. Агенция за държавна финансова инспекция
 4. Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
 5. Агенция за социално подпомагане
 6. Агенция за устойчиво енергийно развитие
 7. Агенция за хората с увреждания
 8. Агенция за ядрено регулиране
 9. Агенция по вписванията
 10. Агенция по геодезия, картография и кадастър
 11. Агенция по заетостта
 12. Агенция по обществени поръчки
 13. Агробиоинститут Костинброд
 14. Администрация на Министерски съвет
 15. Администрация на президента
 16. Антидопингов Център
 17. Басейнова дирекция Дунавски район
 18. Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград
 19. Басейнова Дирекция Източнобеломорски район Пловдив
 20. Басейнова дирекция Черноморски район - гр. Варна
 21. Българска агенция за инвестиции
 22. Българска агенция по безопасност на храните
 23. Български институт по метрология
 24. Военна академия „Г. С. Раковски“
 25. ГИС София ЕООД
 26. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
 27. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
 28. Главна дирекция „Охрана“
 29. Горската семеконтролна станция – Пловдив
 30. Горската семеконтролна станция – София
 31. Дипломатически институт към министъра на външните работи
 32. Дирекция „Национален парк Пирин“
 33. Дирекция „Национален парк Рила”
 34. Дирекция „Национален парк Централен балкан”
 35. Дирекция за Национален Строителен Контрол
 36. Дирекция Морска Администрация – Бургас
 37. Дирекция Морска Администрация – Варна
 38. Дирекция Речен надзор – Лом
 39. Дирекция Речен надзор - Русе
 40. ДП Научно производствен център София
 41. ДПП Беласица
 42. ДПП Българка
 43. ДПП Витоша
 44. ДПП Врачански Балкан
 45. ДПП Златни пясъци
 46. ДПП Персина
 47. ДПП Рилски манастир
 48. ДПП Русенски лом
 49. ДПП Сините камъни
 50. ДПП Странджа
 51. ДПП Шуменско плато
 52. Държавен културен институт към министъра на външните работи
 53. Държавен логопедичен център
 54. Държавен фонд "Земеделие"
 55. Държавна агенция "Технически операции"
 56. Държавна агенция „Електронно управление”
 57. Държавна агенция „Национална сигурност”
 58. Държавна агенция архиви
 59. Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси
 60. Държавна агенция за бежанците
 61. Държавна агенция за закрила на детето
 62. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
 63. Държавна комисия по сигурността на информацията
 64. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
 65. Държавна комисия по хазарта
 66. Етралукс ЕООД
 67. ЗАТВОР CТАРА ЗАГОРА
 68. ЗАТВОР БЕЛЕНЕ
 69. ЗАТВОР БОБОВ ДОЛ
 70. ЗАТВОР БУРГАС
 71. ЗАТВОР ВАРНА
 72. ЗАТВОР ВРАЦА
 73. ЗАТВОР ЛОВЕЧ
 74. ЗАТВОР ПАЗАРДЖИК
 75. ЗАТВОР ПЛЕВЕН
 76. ЗАТВОР ПЛОВДИВ
 77. ЗАТВОР СЛИВЕН
 78. ЗАТВОР СОФИЯ
 79. Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на МОН
 80. ИА Българска служба за акредитация
 81. ИА Национален Филмов Център
 82. ИА Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове
 83. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
 84. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"
 85. Изпълнителна агенция „Медицински одит“
 86. Изпълнителна агенция „Морска администрация“
 87. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“
 88. Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 89. Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“
 90. Изпълнителна агенция Борба с градушките
 91. Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело
 92. Изпълнителна агенция Железопътна Администрация
 93. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
 94. Изпълнителна агенция по горите
 95. Изпълнителна агенция по лекарствата (Временно неактивни)
 96. Изпълнителна агенция по лозата и виното
 97. Изпълнителна агенция по Околна среда
 98. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
 99. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството/ИАСРЖ/
 100. Изпълнителна агенция по Сортоизпитване апробация и семеконтрол
 101. Изпълнителна Агенция по Трансплантация
 102. Институт по аграрна икономика София
 103. Институт по декоративни растения София
 104. Институт по животновъдни науки Костинброд
 105. Институт по земеделие Кюстендил
 106. Институт по криобиология и хранителни технологии София
 107. Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"
 108. Институт по публична администрация
 109. Информационен Център на Министерство на Отбраната
 110. ИПАЗР Пушкаров София
 111. Комисия за енергийно и водно регулиране
 112. Комисия за защита на конкуренцията
 113. Комисия за защита на личните данни
 114. Комисия за защита на потребителите
 115. Комисия за защита на потребителите - РД Бургас
 116. Комисия за защита на потребителите - РД Варна
 117. Комисия за защита на потребителите - РД Монтана
 118. Комисия за защита на потребителите - РД Пловдив
 119. Комисия за защита на потребителите - РД Русе
 120. Комисия за защита на потребителите - РД София
 121. Комисия за защита от дискриминация
 122. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 123. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
 124. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)
 125. Комисия за регулиране на съобщенията
 126. Комисия за финансов надзор
 127. Лесозащитните станции – Варна
 128. Лесозащитните станции – Пловдив
 129. Лесозащитните станции – София
 130. Метрополитен София
 131. Министерство на външните работи
 132. Министерство на вътрешните работи
 133. Министерство на Вътрешните работи - Академия на МВР
 134. Министерство на Вътрешните работи - Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"
 135. Министерство на Вътрешните работи - Главна дирекция "Гранична полиция"
 136. Министерство на Вътрешните работи - Главна дирекция "Национална полиция"
 137. Министерство на Вътрешните работи - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
 138. Министерство на Вътрешните работи - Дирекция "Миграция"
 139. Министерство на Вътрешните работи - Дирекция "Национална система 112"
 140. Министерство на Вътрешните работи - Дирекция “Комуникационни и информационни системи”
 141. Министерство на Вътрешните работи - Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”
 142. Министерство на Вътрешните работи - Медицински институт
 143. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Благоевград
 144. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Бургас
 145. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Варна
 146. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Велико Търново
 147. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Видин
 148. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Враца
 149. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Габрово
 150. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Добрич
 151. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Кърджали
 152. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Кюстендил
 153. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Ловеч
 154. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Монтана
 155. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Пазарджик
 156. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Перник
 157. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Плевен
 158. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Пловдив
 159. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Разград
 160. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Русе
 161. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Силистра
 162. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Сливен
 163. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Смолян
 164. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - София - област
 165. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Стара Загора
 166. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Търговище
 167. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Хасково
 168. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Шумен
 169. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Ямбол
 170. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция"– ГКПП – Аерогари
 171. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция" – Бургас
 172. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция" – Драгоман
 173. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция" – Елхово
 174. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция" – Кюстендил
 175. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция" – Русе
 176. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция" – Смолян
 177. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград
 178. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- Бургас
 179. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна
 180. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Велико Търново
 181. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Видин
 182. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Враца
 183. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- Габрово
 184. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Добрич
 185. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кърджали
 186. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кюстендил
 187. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ловеч
 188. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана
 189. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пазарджик
 190. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Перник
 191. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен
 192. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив
 193. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Разград
 194. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе
 195. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Силистра
 196. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Сливен
 197. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Смолян
 198. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - София
 199. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора
 200. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Търговище
 201. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Хасково
 202. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Шумен
 203. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ямбол
 204. Министерство на Вътрешните работи - Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
 205. Министерство на Вътрешните работи - Столична дирекция на вътрешните работи
 206. Министерство на енергетиката
 207. Министерство на здравеопазването
 208. Министерство на земеделието, храните и горите
 209. Министерство на икономиката
 210. Министерство на културата
 211. Министерство на младежта и спорта
 212. Министерство на образованието и науката
 213. Министерство на околната среда и водите
 214. Министерство на отбраната
 215. Министерство на правосъдието
 216. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 217. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 218. Министерство на труда и социалната политика
 219. Министерство на туризма
 220. Министерство на финансите
 221. Направление "Архитектура и градоустройство" Столична община
 222. Национален дворец на децата
 223. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
 224. Национален Инспекторат по Образованието
 225. Национален институт за недвижимо културно наследство
 226. Национален институт за помирение и арбитраж
 227. Национален музей на образованието – Габрово
 228. Национален осигурителен институт
 229. Национален статистически институт
 230. Национален студентски дом
 231. Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
 232. Национален център за информация и документация
 233. Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ
 234. Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
 235. Национален център по обществено здраве и анализи
 236. Национален център по радиобиология и радиационна защита към МЗ
 237. Национален център по трансфузионна хематология
 238. Национална агенция за оценяване и акредитация
 239. Национална агенция за приходите
 240. Национална агенция за професионално образование и обучение
 241. Национална здравноосигурителна каса
 242. Национална комисия за борба на трафика с хора
 243. Национална служба за охрана
 244. Национална служба за съвети в земеделието
 245. Национално бюро за правна помощ
 246. Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ“
 247. Национално сдружение на общините в РБ
 248. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
 249. Областна администрация Благоевград
 250. Областна администрация Бургас
 251. Областна администрация Варна
 252. Областна администрация Велико Търново
 253. Областна администрация Видин
 254. Областна администрация Враца
 255. Областна администрация Габрово
 256. Областна администрация Добрич
 257. Областна администрация Кърджали
 258. Областна администрация Кюстендил
 259. Областна администрация Ловеч
 260. Областна администрация Монтана
 261. Областна администрация Област София-град
 262. Областна администрация Пазарджик
 263. Областна администрация Перник
 264. Областна администрация Плевен
 265. Областна администрация Пловдив
 266. Областна администрация Разград
 267. Областна администрация Русе
 268. Областна администрация Силистра
 269. Областна администрация Сливен
 270. Областна администрация Смолян
 271. Областна администрация Софийска Област
 272. Областна администрация Стара Загора
 273. Областна администрация Търговище
 274. Областна администрация Хасково
 275. Областна администрация Шумен
 276. Областна администрация Ямбол
 277. Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград
 278. Областна дирекция "Земеделие" - Бургас
 279. Областна дирекция "Земеделие" - Варна
 280. Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново
 281. Областна дирекция "Земеделие" - Видин
 282. Областна дирекция "Земеделие" - Враца
 283. Областна дирекция "Земеделие" - Габрово
 284. Областна дирекция "Земеделие" - Добрич
 285. Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали
 286. Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил
 287. Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч
 288. Областна дирекция "Земеделие" - Монтана
 289. Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик
 290. Областна дирекция "Земеделие" - Перник
 291. Областна дирекция "Земеделие" - Плевен
 292. Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив
 293. Областна дирекция "Земеделие" - Разград
 294. Областна дирекция "Земеделие" - Русе
 295. Областна дирекция "Земеделие" - Силистра
 296. Областна дирекция "Земеделие" - Сливен
 297. Областна дирекция "Земеделие" - Смолян
 298. Областна дирекция "Земеделие" - София град
 299. Областна дирекция "Земеделие" - София област
 300. Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора
 301. Областна дирекция "Земеделие" - Търговище
 302. Областна дирекция "Земеделие" - Хасково
 303. Областна дирекция "Земеделие" - Шумен
 304. Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол
 305. Община Аврен
 306. Община Айтос
 307. Община Аксаково
 308. Община Алфатар
 309. Община Антон
 310. Община Антоново
 311. Община Априлци
 312. Община Ардино
 313. Община Асеновград
 314. Община Балчик
 315. Община Баните
 316. Община Банско
 317. Община Батак
 318. Община Белене
 319. Община Белица
 320. Община Белово
 321. Община Белоградчик
 322. Община Белослав
 323. Община Берковица
 324. Община Благоевград
 325. Община Бобов дол
 326. Община Божурище
 327. Община Бойница
 328. Община Бойчиновци
 329. Община Болярово
 330. Община Борино
 331. Община Борован
 332. Община Борово
 333. Община Ботевград
 334. Община Братя Даскалови
 335. Община Брацигово
 336. Община Брегово
 337. Община Брезник
 338. Община Брезово
 339. Община Брусарци
 340. Община Бургас
 341. Община Бяла Слатина
 342. Община Бяла, Обл. Варна
 343. Община Бяла, Област Русе
 344. Община Варна
 345. Община Велики Преслав
 346. Община Велико Търново
 347. Община Велинград
 348. Община Венец
 349. Община Ветово
 350. Община Ветрино
 351. Община Видин
 352. Община Враца
 353. Община Вълчедръм
 354. Община Вълчи дол
 355. Община Върбица
 356. Община Вършец
 357. Община Габрово
 358. Община Генерал Тошево
 359. Община Главиница
 360. Община Годеч
 361. Община Горна Малина
 362. Община Горна Оряховица
 363. Община Гоце Делчев
 364. Община град Добрич
 365. Община Грамада
 366. Община Гулянци
 367. Община Гурково
 368. Община Гълъбово
 369. Община Гърмен
 370. Община Две могили
 371. Община Девин
 372. Община Девня
 373. Община Джебел
 374. Община Димитровград
 375. Община Димово
 376. Община Добричка
 377. Община Долна баня
 378. Община Долна Митрополия
 379. Община Долни Дъбник
 380. Община Долни чифлик
 381. Община Доспат
 382. Община Драгоман
 383. Община Дряново
 384. Община Дулово
 385. Община Дупница
 386. Община Дългопол
 387. Община Елена
 388. Община Елин Пелин
 389. Община Елхово
 390. Община Етрополе
 391. Община Завет
 392. Община Земен
 393. Община Златарица
 394. Община Златица
 395. Община Златоград
 396. Община Ивайловград
 397. Община Иваново
 398. Община Искър
 399. Община Исперих
 400. Община Ихтиман
 401. Община Каварна
 402. Община Казанлък
 403. Община Кайнарджа (Временно неактивни)
 404. Община Калояново
 405. Община Камено
 406. Община Каолиново
 407. Община Карлово
 408. Община Карнобат
 409. Община Каспичан
 410. Община Кирково
 411. Община Кнежа
 412. Община Ковачевци
 413. Община Козлодуй
 414. Община Копривщица
 415. Община Костенец
 416. Община Костинброд
 417. Община Котел
 418. Община Кочериново
 419. Община Кресна
 420. Община Криводол
 421. Община Кричим
 422. Община Крумовград
 423. Община Крушари
 424. Община Кубрат
 425. Община Куклен
 426. Община Кула
 427. Община Кърджали
 428. Община Кюстендил
 429. Община Левски
 430. Община Лесичово
 431. Община Летница
 432. Община Ловеч
 433. Община Лозница
 434. Община Лом
 435. Община Луковит
 436. Община Лъки
 437. Община Любимец
 438. Община Лясковец
 439. Община Мадан
 440. Община Макреш
 441. Община Малко Търново
 442. Община Марица
 443. Община Медковец
 444. Община Мездра
 445. Община Мизия
 446. Община Минерални Бани Хасково
 447. Община Мирково
 448. Община Момчилград
 449. Община Монтана
 450. Община Мъглиж
 451. Община Невестино
 452. Община Неделино
 453. Община Несебър
 454. Община Никола Козлево
 455. Община Николаево
 456. Община Никопол
 457. Община Нова Загора
 458. Община Нови Пазар
 459. Община Ново село
 460. Община Омуртаг
 461. Община Опака
 462. Община Опан
 463. Община Оряхово
 464. Община Павел баня
 465. Община Павликени
 466. Община Пазарджик
 467. Община Панагюрище
 468. Община Перник
 469. Община Перущица
 470. Община Петрич
 471. Община Пещера
 472. Община Пирдоп
 473. Община Плевен
 474. Община Пловдив
 475. Община Пловдив - Район Западен
 476. Община Пловдив - Район Източен
 477. Община Пловдив - Район Северен
 478. Община Пловдив - Район Тракия
 479. Община Пловдив - Район Централен
 480. Община Пловдив - Район Южен
 481. Община Полски Тръмбеш
 482. Община Поморие
 483. Община Попово
 484. Община Пордим
 485. Община Правец
 486. Община Приморско
 487. Община Провадия
 488. Община Първомай
 489. Община Раднево
 490. Община Радомир
 491. Община Разград
 492. Община Разлог
 493. Община Ракитово
 494. Община Раковски
 495. Община Рила
 496. Община Родопи
 497. Община Роман
 498. Община Рудозем
 499. Община Руен
 500. Община Ружинци
 501. Община Русе
 502. Община Садово
 503. Община Самоков
 504. Община Самуил
 505. Община Сандански
 506. Община Свиленград
 507. Община Свищов
 508. Община Своге
 509. Община Севлиево
 510. Община Септември
 511. Община Силистра
 512. Община Симеоновград
 513. Община Симитли
 514. Община Ситово
 515. Община Сливен
 516. Община Сливница
 517. Община Сливо поле
 518. Община Смолян
 519. Община Смядово
 520. Община Созопол
 521. Община Сопот
 522. Община Средец
 523. Община Стамболийски
 524. Община Стамболово
 525. Община Стара Загора
 526. Община Стражица
 527. Община Стралджа
 528. Община Стрелча
 529. Община Струмяни
 530. Община Суворово
 531. Община Сунгурларе
 532. Община Сухиндол
 533. Община Съединение
 534. Община Сърница
 535. Община Твърдица
 536. Община Тервел
 537. Община Тетевен
 538. Община Тополовград
 539. Община Троян
 540. Община Трън
 541. Община Трявна
 542. Община Тунджа
 543. Община Тутракан
 544. Община Търговище
 545. Община Угърчин
 546. Община Хайредин
 547. Община Харманли
 548. Община Хасково
 549. Община Хисаря
 550. Община Хитрино
 551. Община Цар Калоян
 552. Община Царево
 553. Община Ценово
 554. Община Чавдар
 555. Община Челопеч
 556. Община Чепеларе
 557. Община Червен бряг
 558. Община Черноочене
 559. Община Чипровци
 560. Община Чирпан
 561. Община Чупрене
 562. Община Шабла
 563. Община Шумен
 564. Община Ябланица
 565. Община Якимово
 566. Община Якоруда
 567. Община Ямбол
 568. ОДБХ Бургас
 569. ОДБХ Варна
 570. ОДБХ Велико Тървоно
 571. ОДБХ Видин
 572. ОДБХ Враца
 573. ОДБХ Габрово
 574. ОДБХ Добрич
 575. ОДБХ Кърджали
 576. ОДБХ Кюстендил
 577. ОДБХ Ловеч
 578. ОДБХ Монтана
 579. ОДБХ Пазарджик
 580. ОДБХ Перник
 581. ОДБХ Плевен
 582. ОДБХ Пловдив
 583. ОДБХ Разград
 584. ОДБХ Русе
 585. ОДБХ Силистра
 586. ОДБХ Сливен
 587. ОДБХ Смолян
 588. ОДБХ София град
 589. ОДБХ София област
 590. ОДБХ Стара Загора
 591. ОДБХ Търговище
 592. ОДБХ Хасково
 593. ОДБХ Шумен
 594. ОДБХ Ямбол
 595. ОЗ„Охрана” Благоевград
 596. ОЗ„Охрана” Видин
 597. ОЗ„Охрана” Враца
 598. ОЗ„Охрана” Габрово
 599. ОЗ„Охрана” Добрич
 600. ОЗ„Охрана” Кърджали
 601. ОЗ„Охрана” Кюстендил
 602. ОЗ„Охрана” Ловеч
 603. ОЗ„Охрана” Монтана
 604. ОЗ„Охрана” Пазарджик
 605. ОЗ„Охрана” Перник
 606. ОЗ„Охрана” Плевен
 607. ОЗ„Охрана” Разград
 608. ОЗ„Охрана” Русе
 609. ОЗ„Охрана” Силистра
 610. ОЗ„Охрана” Сливен
 611. ОЗ„Охрана” Смолян
 612. ОЗ„Охрана” София-област
 613. ОЗ„Охрана” Стара Загора
 614. ОЗ„Охрана” Търговище
 615. ОЗ„Охрана” Хасково
 616. ОЗ„Охрана” Шумен
 617. ОЗ„Охрана” Ямбол
 618. Омбудсмана на Република България
 619. ОП “СОФПРОЕКТ - ОГП“
 620. ОСИ Благоевград
 621. ОСИ Бургас
 622. ОСИ Варна
 623. ОСИ Велико Търново
 624. ОСИ Видин
 625. ОСИ Враца
 626. ОСИ Габрово
 627. ОСИ Добрич
 628. ОСИ Кърджали
 629. ОСИ Кюстендил
 630. ОСИ Ловеч
 631. ОСИ Монтана
 632. ОСИ Пазарджик
 633. ОСИ Перник
 634. ОСИ Плевен
 635. ОСИ Пловдив
 636. ОСИ Разград
 637. ОСИ Русе
 638. ОСИ Силистра
 639. ОСИ Сливен
 640. ОСИ Смолян
 641. ОСИ София област
 642. ОСИ София-град
 643. ОСИ Стара Загора
 644. ОСИ Търговище
 645. ОСИ Хасково
 646. ОСИ Шумен
 647. ОСИ Ямбол
 648. ОСИН ВИДИН
 649. ОСИН ВРАЦА
 650. ОСИН ГАБРОВО
 651. ОСИН ДОБРИЧ
 652. ОСИН КЪРДЖАЛИ
 653. ОСИН КЮСТЕНДИЛ
 654. ОСИН ЛОВЕЧ
 655. ОСИН МОНТАНА
 656. ОСИН ПАЗАРДЖИК
 657. ОСИН ПЕРНИК
 658. ОСИН РАЗГРАД
 659. ОСИН РУСЕ
 660. ОСИН СИЛИСТРА
 661. ОСИН СЛИВЕН
 662. ОСИН СМОЛЯН
 663. ОСИН СТАРА ЗАГОРА
 664. ОСИН ТЪРГОВИЩЕ
 665. ОСИН ХАСКОВО
 666. ОСИН ШУМЕН
 667. ОСИН ЯМБОЛ
 668. ОСИН БЛАГОЕВГРАД
 669. ОСИН БУРГАС
 670. ОСИН ВАРНА
 671. ОСИН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 672. ОСИН ПЛЕВЕН
 673. ОСИН ПЛОВДИВ
 674. ОСИН СОФИЯ
 675. Патентно ведомство
 676. ПБ "Орлица"
 677. ПБ "Слънчев бряг"
 678. Приемна на Министерски съвет
 679. ПУДООС
 680. РД „Охрана” Пловдив
 681. РД „Охрана” Бургас
 682. РД „Охрана” Варна
 683. РД „Охрана” Велико Търново
 684. РД „Охрана” София
 685. Регионален център по трансфузионна хематология Варна
 686. Регионален център по трансфузионна хематология Плевен
 687. Регионален център по трансфузионна хематология Пловдив
 688. Регионален център по трансфузионна хематология Стара Загора
 689. Регионална дирекция по горите - Берковица
 690. Регионална дирекция по горите - Благоевград
 691. Регионална дирекция по горите – Бургас
 692. Регионална дирекция по горите - Варна
 693. Регионална дирекция по горите - Велико Търново
 694. Регионална дирекция по горите – Кърджали
 695. Регионална дирекция по горите – Кюстендил
 696. Регионална дирекция по горите – Ловеч
 697. Регионална дирекция по горите – Пазарджик
 698. Регионална дирекция по горите – Пловдив
 699. Регионална дирекция по горите - Русе
 700. Регионална дирекция по горите – Сливен
 701. Регионална дирекция по горите – Смолян
 702. Регионална дирекция по горите – София
 703. Регионална дирекция по горите - Стара Загора
 704. Регионална дирекция по горите – Шумен
 705. Регионална здравна инспекция - Хасково
 706. РЗИ Благоевград
 707. РЗИ Бургас
 708. РЗИ Варна
 709. РЗИ Велико Търново
 710. РЗИ Видин
 711. РЗИ Враца
 712. РЗИ Габрово
 713. РЗИ Добрич
 714. РЗИ Кърджали
 715. РЗИ Кюстендил
 716. РЗИ Ловеч
 717. РЗИ Монтана
 718. РЗИ Пазарджик
 719. РЗИ Перник
 720. РЗИ Плевен
 721. РЗИ Пловдив
 722. РЗИ Разград
 723. РЗИ Русе
 724. РЗИ Силистра
 725. РЗИ Сливен
 726. РЗИ Смолян
 727. РЗИ Софийска област
 728. РЗИ Стара Загора
 729. РЗИ Търговище
 730. РЗИ Шумен
 731. РЗИ Ямбол
 732. РИОСВ Благоевград
 733. РИОСВ Бургас
 734. РИОСВ Варна
 735. РИОСВ Велико Търново
 736. РИОСВ Враца
 737. РИОСВ Монтана
 738. РИОСВ Пазарджик
 739. РИОСВ Перник
 740. РИОСВ Плевен
 741. РИОСВ Пловдив
 742. РИОСВ Русе
 743. РИОСВ Смолян
 744. РИОСВ София
 745. РИОСВ Стара Загора
 746. РИОСВ Хасково
 747. РИОСВ Шумен
 748. РУО град София
 749. РУО-Благоевград
 750. РУО-Бургас
 751. РУО-Варна
 752. РУО-Велико Търново
 753. РУО-Видин
 754. РУО-Враца
 755. РУО-Габрово
 756. РУО-Добрич
 757. РУО-Кърджали
 758. РУО-Кюстендил
 759. РУО-Ловеч
 760. РУО-Монтана
 761. РУО-Пазарджик
 762. РУО-Перник
 763. РУО-Плевен
 764. РУО-Пловдив
 765. РУО-Разград
 766. РУО-Русе
 767. РУО-Силистра
 768. РУО-Сливен
 769. РУО-Смолян
 770. РУО-София-регион
 771. РУО-Стара Загора
 772. РУО-Търговище
 773. РУО-Хасково
 774. РУО-Шумен
 775. РУО-Ямбол
 776. Селскостопанска академия
 777. Сиберия-Техно Лайтинг ДЗЗД
 778. Софийска вода АД
 779. Списание ГОРА
 780. Столична община
 781. Столична община - Общинско предприятие "Туризъм"
 782. Столична община - район Панчарево
 783. Столична община - район Банкя
 784. Столична община - район Витоша
 785. Столична община - район Връбница
 786. Столична община - район Възраждане
 787. Столична община - район Изгрев
 788. Столична община - район Илинден
 789. Столична община - район Искър
 790. Столична община - район Красна поляна
 791. Столична община - район Красно село
 792. Столична община - район Кремиковци
 793. Столична община - район Лозенец
 794. Столична община - район Люлин
 795. Столична община - район Младост
 796. Столична община - район Надежда
 797. Столична община - район Нови искър
 798. Столична община - район Оборище
 799. Столична община - район Овча купел
 800. Столична община - район Подуяне
 801. Столична община - район Сердика
 802. Столична община - район Слатина
 803. Столична община - район Средец
 804. Столична община - район Студентски
 805. Столична община - район Триадица
 806. Столична Община - Столичен Инспекторат
 807. СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (СОАПИ)
 808. Столична Регионална Здравна Инспекция
 809. Столично предприятие за третиране на отпадъците
 810. Съвет за електронни медии
 811. ТД ДР гр. Бургас
 812. ТД ДР гр. Варна
 813. ТД ДР гр. Велико Търново
 814. ТД ДР гр. Плевен
 815. ТД ДР гр. Пловдив
 816. ТД ДР гр. София
 817. ТД на НАП Бургас
 818. ТД на НАП Варна
 819. ТД на НАП Велико Tърново
 820. ТД на НАП ГДО
 821. ТД на НАП Пловдив
 822. ТД на НАП София
 823. Топлофикация София
 824. ТП на НОИ - Благоевград
 825. ТП на НОИ - Бургас
 826. ТП на НОИ - Варна
 827. ТП на НОИ - Велико Търново
 828. ТП на НОИ - Видин
 829. ТП на НОИ - Враца
 830. ТП на НОИ - Габрово
 831. ТП на НОИ - Добрич
 832. ТП на НОИ - Кърджали
 833. ТП на НОИ - Кюстендил
 834. ТП на НОИ - Ловеч
 835. ТП на НОИ - Монтана
 836. ТП на НОИ - Пазарджик
 837. ТП на НОИ - Перник
 838. ТП на НОИ - Плевен
 839. ТП на НОИ - Пловдив
 840. ТП на НОИ - Разград
 841. ТП на НОИ - Русе
 842. ТП на НОИ - Силистра
 843. ТП на НОИ - Сливен
 844. ТП на НОИ - Смолян
 845. ТП на НОИ - София
 846. ТП на НОИ - София-град
 847. ТП на НОИ - Стара Загора
 848. ТП на НОИ - Търговище
 849. ТП на НОИ - Хасково
 850. ТП на НОИ - Шумен
 851. ТП на НОИ - Ямбол
 852. ТСБ - Север
 853. ТСБ - Северозапад
 854. ТСБ - Североизток
 855. ТСБ - Юг
 856. ТСБ - Югозапад
 857. ТСБ – Югоизток
 858. Учебен център на МОН
 859. Фонд "Условия на труд"
 860. Фонд Научни изследвания
 861. Фонд Социална Закрила
 862. Централен регистър на особените залози
 863. Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи - София
 864. Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол
 865. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология
 866. Централна лаборатория по карантина на растенията
 867. Център за асистирана репродукция
 868. Център за Градска Мобилност
 869. Център за информационно осигуряване на образованието
 870. Център за насърчаване на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ
 871. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 872. Център за оценка на риска по хранителната верига
 873. Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
 874. Център за развитие на човешките ресурси
 875. Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
 876. Център за учебно-тренировъчни фирми
 877. ЦСМП Благоевград
 878. ЦСМП Бургас
 879. ЦСМП Варна
 880. ЦСМП Велико Търново
 881. ЦСМП Видин
 882. ЦСМП Враца
 883. ЦСМП Габрово
 884. ЦСМП Добрич
 885. ЦСМП Кърджали
 886. ЦСМП Кюстендил
 887. ЦСМП Ловеч
 888. ЦСМП Монтана
 889. ЦСМП Пазарджик
 890. ЦСМП Перник
 891. ЦСМП Плевен
 892. ЦСМП Пловдив
 893. ЦСМП Разград
 894. ЦСМП Русе
 895. ЦСМП Силистра
 896. ЦСМП Сливен
 897. ЦСМП Смолян
 898. ЦСМП София
 899. ЦСМП Стара Загора
 900. ЦСМП Търговище
 901. ЦСМП Хасково
 902. ЦСМП Шумен
 903. ЦСМП Ямбол
 904. ЦТБ с. Соколово
 905. Югозападно Държавно Предприятие ДП