gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 269

Дата на публикуване: 22.07.2019

Последна промяна: 12.07.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2017-0009 статус: Възложена

„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)”

Краен срок за подаване на оферти: 01.08.2019 23:59
Дата на отваряне на оферти: 02.08.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Покана

Покана.pdf (773.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4196577099473779285

2019-07-22 16:05:09

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП.docx (20.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6191396869861202163

2019-07-22 16:05:10

Проект на договор

Проект на договор.docx (58.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5171024903713219898

2019-07-22 16:05:10

Протокол за извършен оглед

Протокол за извършен оглед.docx (15.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6036781250944467950

2019-07-22 16:05:10

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (31.2KB)

Номер на удостоверението за време: 140937170863744467

2019-07-22 16:05:10

Протокол

Протокол № 1, рег. № ДАЕУ-10615/06.08.2019 г..pdf (882.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3815933932184102932

2019-08-06 14:08:10

Съобщение за отваряне на цени

Съобщение за отваряне на цени рег. № ДАЕУ-10746/08.08.2019 г. .pdf (261.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3994629624314134070

2019-08-08 10:56:54

Протокол

Протокол рег. № ДАЕУ-11068/16.08.2019 г..pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 3446727658726521737

2019-08-19 17:31:01

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител № ДАЕУ-11148/19.08.2019 г..pdf (388.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5995224851379730609

2019-08-19 17:31:02

Договор

Договор.pdf (5.7MB)

Номер на удостоверението за време: 637054203175495282

2019-10-04 10:49:46

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (338.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6564326877221714295

2019-10-04 10:49:47

Допълнително споразумение № 1

Допълнително споразумение № 1.pdf (568.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5468241125590339337

2021-02-15 11:47:20

Обявление за изменение № 1

Обявление за изменение № 1.pdf (237.5KB)

Номер на удостоверението за време: 16373173940046634660

2021-02-15 11:47:21

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор изх. № ДАЕУ-11717/12.07.2021 г..pdf (907.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4028098709081198492

2021-07-12 13:04:19