gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 283

Дата на публикуване: 03.10.2019

Последна промяна: 05.05.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0034 статус: Отворена

Проектиране и упражняване на авторски надзор за преустройство,ремонт и реконструкция на сграда на Дом 3, Квартал Бояна

Краен срок за подаване на оферти: 24.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.10.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация

Документация.docx (130.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4852795150526068002

2019-10-03 17:20:39

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (298.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6076533519058667609

2019-10-03 17:20:39

Проект на Договор

Проект на договор.doc (171.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5971853205570851774

2019-10-03 17:20:40

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (222.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3516542870478851914

2019-10-03 17:20:40

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (462.2KB)

Номер на удостоверението за време: 561146215167257305

2019-10-03 17:20:40

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (79.2KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 6699731834052979534

2019-10-03 17:20:41

Разяснение по постъпили запитвания

Разяснение по постъпили запитвания.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4885487977273195044

2019-10-11 17:26:53

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията .pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 6089189438107299396

2019-11-22 14:22:57

Съобщение

Съобщение.pdf (259.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3769689812980598824

2019-12-05 16:25:40

Протокол №2

Протокол №2.pdf (734.4KB)

Номер на удостоверението за време: 380080451530605830

2019-12-30 16:35:33

Протокол №3

Протокол №3.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 3596239127280098278

2019-12-30 16:35:34

Решение

Решение.pdf (643.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5355341017572732273

2019-12-30 16:35:34

Договор №22/06/03/2020

Договор №22/06/03/2020.pdf (12.1MB)

Номер на удостоверението за време: 8944695413412964283

2020-03-10 16:41:36

Обявление за Възложена поръчка

Обявление за Възложена поръчка.pdf (328.7KB)

Номер на удостоверението за време: 6924833340592429321

2020-03-10 16:41:37

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение.pdf (344.0KB)

Номер на удостоверението за време: 9470496535708474604

2020-05-05 14:53:55

Обявление за изменение

Обявление за изменение.pdf (234.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5657065863444140532

2020-05-05 14:53:55