gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Процедури по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 236

Дата на публикуване: 05.11.2018

Последна промяна: 24.01.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0021 статус: Прекратена

„Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco“

Краен срок за подаване на оферти: 07.12.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.12.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 235

Дата на публикуване: 02.11.2018

Последна промяна: 16.04.2019

публично състезание номер в роп: 876498 статус: Прекратена

"ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ"

Краен срок за подаване на оферти: 23.11.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 26.11.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 234

Дата на публикуване: 22.10.2018

Последна промяна: 08.04.2021

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0020 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 233

Дата на публикуване: 19.10.2018

Последна промяна: 16.11.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9082128 статус: Отворена

"Доставка на уреди за поддръжка на комуникационна инфраструктура"

Краен срок за подаване на оферти: 01.11.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.11.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 232

Дата на публикуване: 19.10.2018

Последна промяна: 16.12.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2018-0019 статус: Възложена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена „Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 29.10.2018 13:00
Дата на отваряне на оферти: 29.10.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 231

Дата на публикуване: 28.09.2018

Последна промяна: 21.02.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0018 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 230

Дата на публикуване: 25.09.2018

Последна промяна: 14.05.2021

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0017 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 229

Дата на публикуване: 17.09.2018

Последна промяна: 25.01.2019

Номер в профила на купувача: 228

Дата на публикуване: 14.09.2018

Последна промяна: 31.10.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9080830 статус: Възложена

„Доставка на монитори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“.

Краен срок за подаване на оферти: 21.09.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.09.2018 15:00