gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Процедури по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 277

Дата на публикуване: 23.08.2019

Последна промяна: 09.08.2021

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0029 статус: Възложена

„Доставка на уреди за поддръжка и измерване на трафични параметри на комуникационно оборудване“

Краен срок за подаване на оферти: 12.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 276

Дата на публикуване: 22.08.2019

Последна промяна: 03.02.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0028 статус: Възложена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 24.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 275

Дата на публикуване: 19.08.2019

Последна промяна: 30.01.2023

Номер в профила на купувача: 274

Дата на публикуване: 15.08.2019

Последна промяна: 22.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0026 статус: Възложена

„Провеждане на обучения в областта на информационната сигурност“

Краен срок за подаване на оферти: 22.08.2019 12:00
Дата на отваряне на оферти: 22.08.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 273

Дата на публикуване: 15.08.2019

Последна промяна: 10.10.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9091468 статус: Отворена

"Основен ремонт на водопроводна инсталация на административната сграда на ДАЕУ - ул."Генерал Й.В. Гурко"№6"

Краен срок за подаване на оферти: 03.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 04.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 272

Дата на публикуване: 29.07.2019

Последна промяна: 16.07.2021

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0025 статус: Възложена

„Доставка на оборудване на зала за обучения за работа с Единния модел на служители от държавната администрация“

Краен срок за подаване на оферти: 05.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 09.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 271

Дата на публикуване: 29.07.2019

Последна промяна: 13.07.2021

Номер в профила на купувача: 270

Дата на публикуване: 23.07.2019

Последна промяна: 19.08.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0023 статус: Прекратена

Номер в профила на купувача: 269

Дата на публикуване: 22.07.2019

Последна промяна: 12.07.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2017-0009 статус: Възложена

„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)”

Краен срок за подаване на оферти: 01.08.2019 23:59
Дата на отваряне на оферти: 02.08.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 268

Дата на публикуване: 18.07.2019

Последна промяна: 08.09.2023

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0022 статус: Възложена

„Охрана на обекти от системата на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 08.08.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 09.08.2019 14:00