gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за достъп до пространствени данни, за изпълнение на конкретни задачи Междуведомственият съвет с решение определя експертни комисии и групи.

Досегашният поименен състав на съвета и неговата Експертна работна група е съгласно заповед PД-08-431/14.08.2015 г., допълнен със заповед PД-08-562/02.11.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Решения на Експертната работна група:

Заседание на 26.08.2015 г. 

Заседание на 16.09.2015 г. 

Заседание на 24.11.2015 г. 

Заседание на 17.03.2016 г.