gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Отчети

Наблюдението и докладването обхващат 4 основни области на Директива INSPIRE: метаданни; пространствени масиви от данни и услуги; мрежови услуги и споделяне на данни. Наблюдението следва количествен подход и се провежда всяка година, а докладването обхваща по-качествени аспекти и се провежда на всеки 3 години с изготвяне на отчет.

За повече информация: Eionet Central Data Repository

План за действие

План за действие по запитване 7517 ENVI

Пътна карта

Пътна карта за подготовка на необходимите данни, метаданни и услуги за тях по изискванията на Закона за достъп до пространствени данни и Директивата INSPIRE

Guidelines for filling in the Excel Template for Monitoring INSPIRE by the contributing authorities

INSPIRE Monitoring Bulgaria 2018