gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

 

Проектобюджет за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г. в програмен формат на ДАЕУ

Бюджет на ДАЕУ за 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 31.12.2016 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 31.03.2017 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 30.06.2017 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Електронно управление“ за полугодието на 2017 г.

Изпълнение на бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност" - резюме

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 30.09.2017 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.

Бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. в програмен формат на ДАЕУ

Бюджет на ДАЕУ за 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 31.12.2017 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2017 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на ДАЕУ за 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 31.03.2018 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 30.06.2018 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2018 г.

Подробен отчет към полугодието за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.09.2018г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Държавна агенция „Електронно Управление”.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

Проектобюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. в програмен формат на ДАЕУ

Бюджет на ДАЕУ за 2019 г.

Бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. в програмен формат на ДАЕУ

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 31.12.2018 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на ДАЕУ за 2018г.

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2019г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 г. на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2019

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 г

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 30.06.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2019 

Отчет към полугодието за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 30.09.2019 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.09.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2019 г.

Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат на Държавна агенция „Електронно управление“