Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.01.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.07.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.07.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.10.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.10.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.11.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 30.11.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.01.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.01.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 28.02.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.10.2018 г .

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.01.2019 г .

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.01.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.03.2019 г .

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.04.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.04.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.07.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.07.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.08.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДЕС към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.09.2019 г.,

Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДЕС към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.10.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДЕС към 31.10.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.10.2019 г.