gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg
ДАЕУ предлага решение на администрациите, които не разполагат с технически ресурс за изцяло електронен обмен на документи

ДАЕУ предлага решение на администрациите, които не разполагат с технически ресурс за изцяло електронен обмен на документи

Извършена е интеграция на системата за електронен документооборот със системата за сигурно електронно връчване

От 1 ноември 2018 г. всички администрации трябва да преминат към изцяло електронен обмен на документи помежду си. За администрациите, които все още нямат технически ресурс да се включат чрез своите документооборотни системи в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в законоустановения срок, Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) създаде алтернативна (временна) възможност за осъществяване на електронен обмен на документи.

За целта е извършена интеграция на Системата за електронен обмен на документи със Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване: https://edelivery.egov.bg), също поддържана от Агенцията. Интеграцията на двете системи ще позволи на около 30 административни структури, които все още не разполагат със собствени системи за електронен документооборот или не разполагат с необходимите им ресурси, да спазят законовите изисквания, като подадат електронно Заявление за създаване на профил в Система за сигурно електронно връчване и интеграция в Система за електронен обмен на съобщения (за повече информация: https://e-gov.bg/bg/119).   

ДАЕУ напомня, че със свое решение от 24 октомври кабинетът задължи до 30 ноември т.г. всички централни администрации и подопечните им структури да регистрират свои профили в Системата за е-Връчване. По този начин се предоставя технологична възможност за взаимодействие на гражданите, на бизнеса и на административните органи по електронен път, както и за заявяване и доставка на електронни административни услуги и изпращане и получаване на електронни документи към и от администрациите.

Споделете