gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg
ДАЕУ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА „НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ (INSPIRE)“

ДАЕУ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА „НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ (INSPIRE)“

Порталът ще предоставя пространствени данни и услуги на държавната администрация, гражданите и бизнеса

Държавна агенция „Електронно управление“ представи проекта „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ на встъпителна пресконференция в столицата. Изграждане на Национален портал за пространствени данни e с оглед изпълнение на ангажиментите на България по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), обяви Иван Модев, директор на дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“ в ДАЕУ. Той акцентира, че с реализирането на проекта ще се подобри инфраструктурата за пространствена информация и процесите, свързани с обмен на пространствени данни, съгласно Закона за достъп до пространствени данни.

В рамките на проекта се предвижда изграждане и внедряване на Национален портал за пространствени данни, заимстващ добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС, който ще осигурява бърз достъп в машинно-четим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни. Той ще даде възможност на публичните институции, които събират, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни, и предоставят публични услуги, да имат взаимен достъп до поддържаните от тях масиви от данни, свързани с пространствена информация.

Общата стойност на проекта е 1 361 386,00 лв., от които 1 157 178,10 лв. европейско и 204 207,90 лв. национално съфинансиране. Крайният срок за изпълнение на на проекта е 31.12.2019 г. Проектът се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.002-0014-C01/ 11.10.2017 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Презентация на проект „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“

Споделете