gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg
Росен Желязков: Дигиталната трансформация на администрацията неминуемо ще се случи

Росен Желязков: Дигиталната трансформация на администрацията неминуемо ще се случи

Трябва да разполагаме с администрация, която използва цифровите технологии не самоцелно, а за предоставянето на реални комплексни административни услуги, заяви председателят на Държавната агенция „Електронно управление“.

Дигиталната трансформация на администрацията неминуемо ще се случи и не ние вървим към бъдещето, а то тича към нас. Трябва да разполагаме с администрация, която използва цифровите технологии не самоцелно, а за предоставянето на реални комплексни административни услуги. Това заяви председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ Росен Желязков, който даде начало на 18-ата годишна конференция по е-управление.

Приоритетите за развитие на електронното управление в България, предизвикателствата пред електронизацията на централната и общинските администрации, е-управлението през погледа на местните власти са основни теми, които дискутират участниците в конференцията, която се провежда с партньорството на Държавната агенция „Електронно управление“.

Съществува всеобщо недоволство от качеството на предоставяните административни услуги, които са над 3000 на брой и представляват значителна тежест за гражданите и за бизнеса. Затова процесите, които се случват в рамките на административните органи, не трябва да се преобразуват от хартиени в електронни, а да се създават електронни по подразбиране. Това е един от водещите принципи на развитие на дигиталното общество, посочи Росен Желязков пред участниците в конференцията.

Председателят на ДАЕУ подчерта, че фокусът на предоставянето на административните услуги трябва да бъде насочен към техния потребител, а не към самата администрация. „Принципът за еднократно събиране и многократно използване на информация отдавна е въведен в законодателството, но също няма реализация“, посочи Росен Желязков. Сред причините за това са ниското ниво на свързаност на базите с данни и невъзможност за автоматизиран обмен на данни между отделните администрации. По думите на Желязков, когато администрациите започнат автоматизирано да обменят данни, а не документи, на гражданите няма да им се налага да бъдат куриери между административните органи.

Росен Желязков открои повсеместното и споделено използване на инфраструктурата на електронното управление като друг основен приоритет в политиките за е-управление. „Добре развита е мрежовата инфраструктурата, предстои изграждането на облачна такава. Споделените ресурси на администрациите ще реализира икономия от мащаба, а от друга страна ще възпре администрациите да инвестират в собствени ИКТ ресурси“, коментира председателят на ДАЕУ.

Пред участниците във форума Росен Желязков открои и ролята на местните власти, които са най-близко до гражданите и предоставят най-чувствителните за тях административни услуги. „В лицето на Националното сдружение на общините в Република България виждаме сериозен потенциален партньор в процеса на развитие на е-управлението, защото то не се свежда до реализация на проекти, а на свой ред ДАЕУ не е създадена, за да реализира проекти, а да налага политики“, подчерта председателят на Агенцията за електронно управление.

Смисълът от такива форуми не е да отчитаме постигнатото, а да реализираме взаимодействие между всички заинтересовани страни за постигането на крайния резултат - по-добри административни услуги за гражданите и за бизнеса, коментира още Росен Желязков.

В рамките на конференцията заместник-председателят на агенцията за електронно управление Александър Йоловски представи националните приоритети за развитие на електронното управление, функциите на държавната агенция за е-управление, основни предизвикателства, както и постигнатия напредък от създаването на ДАЕУ в края на 2016 г. Специален гост на конференцията беше кметът на София Йорданка Фандъкова, а говорители в отделните сесии на форума са ръководители на ИТ-структури от публичния и реалния сектор и представители на местните власти.

Споделете