gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

ДАЕУ домакинства среща за „отворени данни“ с представители на Министерството на публичната администрация на Косово

15 април 2019

Държавна агенция „Електронно управление“ е домакин на работно посещение за обмяна на опит на тема „Инициатива за отворени данни в България“ по молба на  Министерството на публичната администрация на Косово, което се проведе на 15 и 16 април 2019 г.

Институционалната структура на България и правната рамка относно отворените данни, процесът на отваряне на данни и предизвикателства пред публикуването и проверката им, както и примери за използвани инструменти за визуализация на данни, разработки и приложения, бяха част от дискутираните теми на срещата. По време на посещението беше представена платформата и функционалностите на Националния портал за отворени данни. Акцентира се върху добрите практики за сътрудничество с гражданското общество в областта на повторното използване на отворени данни – инициативи и проекти.

По време на визитата се проведоха дискусионни панели с представители на  институции, работещи по политиката на отворени данни и институции, които редовно публикуват данни в отворен формат на портала за отворени данни като Национален статистически институт, Столична община (Асоциация за развитие на София), организации на гражданското общество и бизнеса.

Работното посещение се осъществява в партньорство с Администрацията на Министерския съвет и Института по публична администрация.

 


 

 България е сред водещите в ЕС в изпълнението на политиката по отворени данни през 2017 г.

България се нарежда сред водещите държави от Европейския съюз в изпълнението на политиката по отворени данни, сочи изследване на Европейския портал за данни за 2017 година.

Данните за България са предоставени на Европейската комисия чрез „Общоевропейски въпросник за оценка на състоянието на отворените данни за 2017 г. в България“. Въпросникът бе попълнен на основата на годишната обществена консултация, която Държавната агенция „Електронно управление“ проведе с всички администрации през май и юни 2017 година.

Измерването на степента на зрялост на политиката по отворените данни в продължение на три последователни години показва, че държавите членки на ЕС полагат значителни усилия, за да подобрят публикуването на отворени данни, като страната ни е сред водещите в областта (т.нар. Trendsetters).

Докладът сочи още, че като цяло европейските страни са на челни позиции по отношение на отворените данни и в световен мащаб.

Повече информация можете да намерите в приложения информационен документ за България и „Общоевропейски въпросник за оценка на състоянието на отворените данни за 2017 г. в България“.

Информационен документ за изпълнението на политиката по отворени данни в България

„Общоевропейски въпросник за оценка на състоянието на отворените данни за 2017 г. в България“ - на български език

„Общоевропейски въпросник за оценка на състоянието на отворените данни за 2017 г. в България“ - на английски език