gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Директива 2013/37/ЕС

Повторната употреба на информацията в обществения сектор се регулира от Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Харта за достъп до Отворени Данни G8

Хартата за достъп до Отворени данни G8 набелязва пет стратегически принципи, с които всички членове на G8 трябва да се съобразяват. Според тези принципи всички правителствени данни трябва да бъдат публикувани открито по подразбиране, да се повиши тяхното качество и количество, данните да са достъпни от всички, да се насърчи повторната употреба на информацията и данните да се използват за подобряване на средата за иновации. В Хартата са идентифицирани 14 приоритетни области за публикуване на отворени данни, към които има висок обществен интерес.

 

Изследване за зрелостта на отворените данни в Европа.

Европейската комисия чрез Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, дирекция „Данни“, сектор „Политика за данните и иновации“ представя на Европейския портал за данни изследване за зрелостта на отворените данни в Европа след 2015 година.

България е сред първите осем страни в Европейския съюз в класацията „Развитие на отворените данни в Европа за 2015-2016 г.“

Изследването определя България като една от водещите страни за 2016 г. в развитието на инициативата за отворени данни по различни показатели – публикувана публична информация в отворен формат, регламентиране на отворените данни в законодателството, повторна употреба на предоставената в отворен формат информация, добри практики и др. През 2015 г. напредъкът на инициативата в страната също е отразен в класацията, като България е сред първите 10 страни в Европа по индикаторите за развитие на инициативата за отворени данни.

Към момента на Портала за отворени данни https://opendata.government.bg/ 424 организации от обществения сектор са публикували над 2000 набори от данни (регистри, списъци, статистики и др.) в отворен формат. С част от публикуваните данни са създадени визуализации, показващи данни за престъпността, образованието, здравната система и др.

Публикуването на публичната информация в отворен формат значително подобрява достъпа до публичната информация и нейното повторно използване за нетърговски и търговски цели (като създаване на иновативни бизнес услуги, нови компютърни и мобилни приложения и др.).

Повече информация за изследването за зрелостта на отворените данни в Европа можете да намерите на Европейския портал за данни.

Насоки на EK относно препоръчителните стандартни лицензии, наборите от данни и таксите за повторна употреба на документи