gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Експертът за връзки с обществеността осъществява планирането и реализацията на комуникационната политика, дейностите по информация и публичност и връзките с медиите на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ). Експертът информира обществото за политиката, програмите и дейността на Агенцията, осигурява прозрачност и публичност при реализацията на политиките на ДАЕУ. Подготвя, координира и осъществява публичните изяви на председателя, заместник-председателите и на служители на Агенцията. Анализира осъществяването на информационната политика на ДАЕУ и оценява нейната ефективност. Планира, организира и координира социологически проучвания на общественото мнение и на нагласите спрямо провежданите от Агенцията публични дейности и политики.

Експертът на ДАЕУ за връзките с обществеността отговаря също така за вземането на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация.