gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

 

Кирил Дойчинов, Главен секретар на Държавна агенция "Електронно управление".

Кирил Дойчинов е роден на 06.05.1982 година в град София.

Завършил е магистърска степен по право през 2005 година в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в град Благоевград.

В периода от 2001 до 2005 година паралелно със завършване на висшето си образование заема длъжност Ръководител на отдел „Продажби на недвижими имоти“ в строителна фирма Едноличен търговец  „ГРИМИТ-ГРИГОР МИТРЕВ“.

От 10.11.2005 г. до 01.12.2009 г. последователно заема длъжности младши експерт-юрист,  старши експерт-юрист и юрисконсулт в администрацията на Комисия за защита на конкуренцията. В посочения период г-н Дойчинов е бил лектор на редица семинари на тема „Обществени поръчки“.

От 01.12.2009 г. до 03.08.2011 г. заема последователно длъжностите началник на отдел „Правно осигуряване на обществени поръчки“ и началник на отдел „Провеждане на обществени поръчки“ в Агенция „Пътна Инфраструктура“.

От 06.08.2011 г. до 08.02.2017 г. е извършвал консултантска дейност в сферата на обществените поръчки, като е участвал в екипи за управление на значими инфраструктурни обекти в общинската администрация изпълнявани по Оперативна Програма „Регионално Развитие“, Оперативна Програма „Околна Среда“ и други донорски програми. В посочения период г-н Дойчинов е бил последователно управител на консултантско дружество с ограничена отговорност и адвокат.

От 09.02.2017 г. до 14.01.2018 г. заема длъжността директор на дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“ в Държавна aгенция „Електронно управление“.

Със заповед на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ от 15.01.2018 година, г-н Дойчинов е назначен на длъжност Главен секретар на Агенцията.

За контакт: 02/ 949 20 90