gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Специализираната администрация подпомага председателя на Държавна агенция "Електронно управление" при осъществяването на неговите функции и правомощия.

Специализираната администрация е организирана в една главна дирекция и 6 дирекции:
1. Дирекция „Стратегии и Политики за е-управление“;
2. Дирекция „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“;
3. Дирекция „Единен системен интегратор“;
4. Дирекция „Електронна идентификация“;
5. Дирекция "Единен системен оператор" ;
6. Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ (МИС);
7. Главна дирекция "Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация"